Předškolní vzdělávání v Praze 7 zajišťuje sedm mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Praha 7, a jedna mateřská škola v městské části Praha-Trója. Zápisy do MŠ pro školní rok 2019/2020 v městské části Praha 7 proběhnou ve dnech 6. a 7. května od 13.30 do 17 hodin. 


Co budu potřebovat k zápisu

 1. Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  MŠ Kostelní
  MŠ Letohradská
  MŠ Na Výšinách – polodenní žádost / celodenní žádost
  MŠ Nad Štolou
  MŠ Tusarova
  MŠ U Studánky
  MŠ U Uranie
 2. Evidenční list a vyjádření lékaře
 3. Rodný list dítěte
 4. Občanský průkaz (občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR)

Poté dostanete v jednotlivých školkách registrační číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení o vyřízení žádosti. Přihlášku můžete podat do více mateřských škol, přičemž označíte, které z nich preferujete. Spádová oblast pro mateřské školy je celé území městské části Praha 7.


Možnost elektronického předzápisu
Mateřská škola U UranieFakultní mateřská Škola při PedF UK Na Výšinách s polodenním a celodenním provozem umožňuje elektronický předzápis: 

elektronickypredzapis.cz – od 22.4.2019 – 3.5.2019, kde si mohou rodiče zamluvit čas a den


Obecně závazná vyhláška – spádové obvody