Zápisy pro předškolní vzdělávání v městské části Praha 7 pro školní rok 2020/2021 se konají ve dnech 5. a 6. května od 13.30 do 17 hodin. 

V letošním roce můžete využít elektronické předzápisy, ke kterým přikládáme manuál. Informace a postup naleznete také na jednotlivých webových stránkách mateřských škol. Elektronický předzápis vám urychlí a usnadní zápis do mateřské školy, kterou si na území MČ Praha 7 vyberete. Elektronický předzápis je dobrovolný. Rezervační systém předzápisů bude otevřen od 14. do 28. dubna 2020. 


Co budu (jako rodič či zákonný zástupce) potřebovat k zápisu

  • vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou naleznete na jednotlivých webových stránkách mateřských škol, nebo přímo v mateřské škole
  • evidenční list potvrzený pediatrem včetně očkování
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR

Poté dostanete v jednotlivých školkách registrační číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení o vyřízení žádosti. Přihlášku můžete podat do dvou mateřských škol, přičemž označíte, kterou z nich preferujete. Spádová oblast pro mateřské školy je celé území městské části Praha 7.


Informace o zpracování osobních údajů
Mateřské školy zpracovávají osobní údaje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).

S dotazy ohledně zápisů do mateřských škol se obracejte na jednotlivé školy nebo na OVPŘ Vedoucí oddělení vzdělávání Bc. Evu Krejcarovou, mail: krejcarovae@praha7.cz,
tel: 739 553 181.


Obecně závazná vyhláška – spádové obvody