Nejvyšší kontrolní úřad Praze 7 zapůjčil 60 notebooků. Městská část je prostřednictvím svých základních škol poskytne dětem, které doma přístup k počítači nemají, a umožní jim tak výuku na dálku.  

„Zavřením škol v době pandemie výuka neskončila. Všechny naše školy se snaží pracovat s dětmi na dálku, předávají jim úkoly, dávají jim zpětnou vazbu a vyučují online. Mnozí učitelé se také s dětmi setkávají na online třídnických hodinách. Ne všechny děti však mají doma přístup k počítači a jsou z výuky a také z kontaktů s třídou a učiteli vyčleněni. Jsme proto velmi vděční za vstřícnost a solidaritu Nejvyššího kontrolního úřadu, který nám pro tyto děti zapůjčil notebooky. Společně se školami a naším odborem sociálního začleňování jsme vytipovali počty potřebných dětí a počítače už se pro ně připravují,“ uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

„Jednou z aktivit Nejvyššího kontrolního úřadu v období nouzového stavu je i zapůjčení počítačů dětem, aby se mohly učit na dálku. Jsou to již vyřazené notebooky, ale jsou vyčištěné a mají aktuální operační systém. Náš úřad má své sídlo v Praze 7 už řadu let a jsem rád, že jsme takto mohli pomoci i v našem nejbližším okolí. Počítače jsme ale zapůjčili i do dvou mimopražských škol a také jedné z pražských poboček Klokánku,“ doplnil prezident NKÚ Miloslav Kala.

Dobrovolníci z řad rodičů IT specialistů do počítačů aktuálně instalují nezbytné programy a následně budou školy notebooky předávat rodinám.

Poděkování patří také TOP 09 Praha 7, jejíž členové aktivně uspořádali rychlou sbírku a nakoupili počítačové myši, které dětem usnadní práci na notebooku.