archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V sobotu 14. května 2022 se uskuteční čtvrtý ročník Dne pro Trojskou kotlinu. Od 10 do 18 hodin ožije několik míst u Vltavy, na Císařském ostrově a v Podbabě zábavným programem pro celou rodinu. Akce naváže na mezinárodní konferenci Město a řeka, která se koná v pátek 13. května.

Den pro Trojskou kotlinu pořádají: MČ Praha 7, MČ Praha 6, MČ Praha – Troja, MČ Praha 8, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a další partneři.

A na co se můžete těšit? Připraven bude pestrý program na Císařském ostrově, u kotviště v Podbabě a ve Staré čistírně odpadních vod. Na výstavních panelech si bude možné prohlédnout budoucí záměry, které by se měly odehrát v oblasti celé Trojské kotliny.

Tématem všech pořádaných aktivit bude město a řeka – jejich soužití a vzájemné obohacování. Program bude zaměřený na přírodu, historii, kulturu, vědu, technologie, ochranu prostředí, péči o zvířata i zahradničení.

„V roce 2018 jsme stáli u založení Příměstského parku Trojská kotlina, jehož cílem je společná péče o cenné krajinné území a jeho další rozvoj. Jedním z prvních projektů v této oblasti je nově vznikající park U Vody mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Loni jsme uspořádali úspěšnou urbanisticko-krajinářskou soutěž, na jejímž základě zde příští rok vznikne místo, které bude skvělé pro sport, pikniky a procházky a zároveň bude součástí zeleného pásu nábřeží kolem celých Holešovic,“ uvedla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová.

„Trojská kotlina je území s obrovským potenciálem. Císařský ostrov, části Podbaby, Stromovky a Troje toho mají lidem mnoho co nabídnout: zeleň, sport, procházky, pikniky, zkrátka odpočinek od ruchu velkoměsta. Bohužel je kotlina aktuálně z části zanedbaná a navzájem špatně propojená. Doufám, že spolupráce hlavního města i dotčených městských částí, která začala už před několika lety, povede v blízké budoucnosti k tomu, že tu bude příjemná říční zóna s klidnou atmosférou pro všechny obyvatele, podobná těm, jako mají Paříž nebo Singapur,“ řekl místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek.

Mezi všemi zapojenými lokalitami bude navíc možné proplouvat prostřednictvím takzvané vodní tramvaje, která bude kotvit v přístavištích Nádraží Holešovice, Císařský ostrov a Podbaba. Jedná se o pilotní provoz přepravní linky, která by v budoucnu mohla jezdit v oblasti Trojské kotliny a blízkého okolí. 

Na Císařském ostrově se bude program odehrávat na třech místech – na střeše Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod, v komunitní zahradě MetroFarm a jejím okolí a na vyhlídce, kde bude možné sledovat významné stavby a lokality na trojském břehu.

„Zpřístupněním střechy Nové vodní linky ÚČOV se naplnila podmínka Prahy-Troje z roku 2009, aby stavba technické infrastruktury neblokovala další část ostrova, ale její střecha byla využitelná i nadále jako park, sportoviště, nebo třeba zahrádky, které tam byly do povodní v roce 2002,“ připomněl místostarosta Prahy-Troje Tomáš Drdácký.

„Na čtyřech panelech na střeše Nové vodní linky nabídneme seznámení s unikátní technologií a možnost virtuální prohlídky čistírny,“ doplnil Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací.

Další program bude připraven na území Prahy 6, kde se na lodi Tajemství bratří Formanů odehrají tři autorská představení Aladin, vždy v 11:00, 15:00, 17:00. Pro děti zde budou připraveny také výtvarné dílny.

Na své si přijdou i milovníci techniky. Ve Staré čistírně odpadních vod v Bubenči se uskuteční prohlídky usazovacích nádrží s plavbou na prámu v podzemí. Prohlídky se budou konat zdarma vždy v celou hodinu od 10:00 do 16:00.        

 

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy poté v červnu 2022 představí výstavu plánů o současných projektech v Trojské kotlině, koncepci Císařského ostrova, protipovodňové ochraně, naučné stezce, Divoké Vltavě a úpravách trojského nábřeží.


Program na Císařském ostrově (mapa):

 

Střecha Nové vodní linky

10.00 – 18.00 Informační panely s popisem čistírenských procesů doplněné o virtuální prohlídku Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod

10.00 Program pro děti o úpravě vody (H2ospodař!)

11.30 Program pro děti o hospodaření s vodou (H2ospodař!)

11.30 Urban walks o plánované revitalizaci ostrova s architekty (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy)

12.00 / 14.30 Procházka po ostrově s geobotanikem Janem Albertem Šturmou

13.00 Program pro děti o čistírně odpadních vod (H2ospodař!)

14.30 Program pro děti o vodě v krajině (H2ospodař!)

15.00 Urban walks o revitalizaci řeky a protipovodňové ochraně Prahy (vodohospodář M. Sucharda, architekt J. Zuzula)

 

Zahrada MetroFarm

10.00 – 15.30 Prohlídka komunitní zahrady Metrofarm

14.00 – 16.00 Ukázka výcviku koní městské policie

15.30 – 18.00 Zahradnický workshop: Péče o rostliny a sázení rajčat

 

Vyhlídka

10.00 – 18.00 Vyhlídka a expozice o významných stavbách a zajímavostech (MČ Praha – Troja)


Program v Praze 6

 

Loď Tajemství bratří Formanů – kotviště Podbaba

Představení Aladin vždy v 11.00, 15.00, 17.00. Následují kreativní dílny pro děti.                                                                                  

 

Stará čistírna odpadních vod

Prohlídky zdarma vždy v celou hodinu od 10.00 do 16.00.