archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Upozornění pro občany jiného členského státu EU, kteří jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha 7.

V neděli 28. dubna 2024 v čase 8.00–16.00 mají občané jiného členského státu EU, kteří mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, poslední možnost požádat na Úřadě městské části Praha 7 o zanesení do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Žádost se podává osobně na Odboru správních agend, oddělení přestupků (U Průhonu 1493/11, Praha 7 – Holešovice, vchod B).

Pokud občan jiného členského státu již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu, je automaticky veden v seznamu voličů pro tyto volby.

Více o volbách do Evropského parlamentu najdete ZDE.