Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11 - vybavení nábytkem - Volný interiér", k.ú. Holešovice, Praha 7

č. 0105/18
Ze dne 09.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11 - vybavení nábytkem - Volný interiér"


 2. schvaluje


  1. text Oznámení o zrušení zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11 - vybavení nábytkem - Volný interiér"  2. podpis Oznámení o zrušení zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11 - vybavení nábytkem - Volný interiér"


 3. pověřuje


  1. vedoucí Odboru investic a veřejných zakázek Ing. arch. Hanu Pochmannovou k podpisu a odeslání účastníkům Oznámení o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11 - vybavení nábytkem - Volný interiér"


 4. ukládá


  1. VED OIVZ Pochmannová Hana Ing. Arch.
   • podepsat a rozeslat účastníkům Oznámení o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11 - vybavení nábytkem - Volný interiér"

    Termín: 13.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7