Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha 7 a Poliklinika Prahy 7, Františka Křížka 683/22, IČO: 44797362, příspěvkovou organizací zřízenou půjčitelem, zajišťující zdravotnické zařízení pro občany Prahy 7 ambulantní léčebně preventivní ...

č. 0101/18
Ze dne 06.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha 7 a Poliklinika Prahy 7, Františka Křížka 683/22, IČO: 44797362 příspěvkovou organizací zřízenou půjčitelem, zajišťující zdravotnické zařízení pro občany Prahy 7 ambulantní léčebně preventivní zdravotní péči


 2. souhlasí


  1. s textem a uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha 7 a Poliklinika Prahy 7, Františka Křížka 683/22, IČO: 44797362, příspěvkovou organizací zřízenou půjčitelem, zajišťující zdravotnické zařízení pro občany Prahy 7 ambulantní léčebně preventivní zdravotní péči


 3. ukládá


  1. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • podepsat smlouvu o výpůjčce mezi MČ Praha 7 a Poliklinika Prahy 7, Františka Křížka 683/22, IČO: 44797362, příspěvkovou organizací

    Termín: 8.2.2018
    Kontrolní termín: 15.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7