Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení rozhodnutí zadavatele o zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „ Nová radnice pro Prahu 7– Vyhrazená změna závazku"

č. 0100/18
Ze dne 06.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení rozhodnutí zadavatele o zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „ Nová radnice pro Prahu 7– Vyhrazená změna závazku", závazek vyhrazen ve Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/055 na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení "Nová radnice pro Prahu 7“,


 2. schvaluje


  1. rozhodnutí zadavatele o zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „ Nová radnice pro Prahu 7– Vyhrazená změna závazku" závazek vyhrazen ve Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/055 na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení "Nová radnice pro Prahu 7“,  2. text Rozhodnutí zadavatele o zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „ Nová radnice pro Prahu 7– Vyhrazená změna závazku" závazek vyhrazen ve Smlouvě o dílo č.2017/OIVZ/055 na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení "Nová radnice pro Prahu 7“,


 3. pověřuje


  1. starostu městské části Praha 7 Mgr. Jana Čižinského podepsat Rozhodnutí zadavatele o zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „ Nová radnice pro Prahu 7– Vyhrazená změna závazku",


 4. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat Rozhodnutí zadavatele o zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „ Nová radnice pro Prahu 7– Vyhrazená změna závazku",

    Termín: 9.2.2018
    Kontrolní termín: 9.2.2018


  2. VED OIVZ Pochmannová Hana Ing. Arch.
   • vypracovat písemnou zprávu zadavatele dle §217 ZZVZ k JŘBÚ na veřejnou zakázku „ Nová radnice pro Prahu 7– Vyhrazená změna závazku" a předložit RMČ ke schválení a následně k podpisu panu starostovi

    Termín: 20.2.2018
    Kontrolní termín: 20.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7