Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na svěření majetku městské části Praha 7 – 40 kusů tabletů HP Elite Pad 900 s příslušenstvím Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ U Studánky, Umělecká 850/8, Praha 7 a Základní škole Strossmayerovo nám. 990/4, Praha 7.

č. 0097/18
Ze dne 06.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na svěření majetku městské části Praha 7 – 40 kusů tabletů HP Elite Pad 900 s příslušenstvím Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ U Studánky, Umělecká 850/8, Praha 7 a Základní škole Strossmayerovo nám. 990/4, Praha 7.


 2. svěřuje


  1. majetek městské části Praha 7 – 40 kusů tabletů HP Elite Pad 900 s příslušenstvím - Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ U Studánky, Umělecká 850/8, Praha 7 a Základní škole Strossmayerovo nám. 990/4, Praha 7 dle přílohy tohoto materiálu č. 2.


 3. ukládá


  1. VED OŠK Ing. Dita Výborová
   • zajistit předání tabletů HP Elite Pad 900 základním školám Umělecká a Strossmayerovo nám.

    Termín: 28.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7