Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na uzavření Objednávky na pořízení modulů Registr Proxy a Registr Hybridní pošta mezi MČ Praha 7 a společností ICZ a.s., IČO: 251 45 444

č. 0090/18
Ze dne 06.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na uzavření Objednávky na pořízení modulů Registr Proxy a Registr Hybridní pošta mezi MČ Praha 7 a společností ICZ a.s., IČO: 251 45 444


 2. schvaluje


  1. nákup licencí modulů REX a Hybridní pošta ESS ICZ e-spis® za cenu 172 500 Kč bez DPH viz nabídka - příloha č. 2  2. instalaci modulů REX a Hybridní pošta ESS ICZ e-spis® za cenu 60 800 Kč bez DPH viz nabídka - příloha č. 2  3. uzavření Objednávky na pořízení modulů Registr Proxy a Registr Hybridní pošta mezi MČ Praha 7 a společností ICZ a.s., IČO: 251 45 444 a úhradu celkové ceny za dodávku v maximální výši 233 300 Kč bez DPH, celkem 282 293 Kč s DPH, hrazeno z rozpočtu IT - ORJ 913


 3. ukládá


  1. VED IT Štěpař Michael
   • organizačně a finančně zajistit uzavření Objednávky na pořízení modulů Registr Proxy a Registr Hybridní pošta mezi MČ Praha 7 a společností ICZ a.s., IČO: 251 45 444

    Termín: 28.2.2018


  2. VED IT Štěpař Michael
   • zajistit implementaci modulů Registr Proxy a Registr Hybridní pošta do stávajícího systému ICZ e-spis

    Termín: 30.3.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7