Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na uplatnění zvýšení nájemného formou tzv. inflační doložky za rok 2017 u pronájmů nemovitých věcí

č. 0026/18
Ze dne 11.01.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na uplatnění zvýšení nájemného formou tzv. inflační doložky za rok 2017 u pronájmů nemovitých věcí  2. , že míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2017 byla dle Českého statistického úřadu 2,5 %


 2. souhlasí


  1. s uplatněním zvýšení nájemného od data, kdy to příslušný vzor nájemní smlouvy umožní o míru inflace vyjádřenou nárustem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která dle Českého statistického úřadu činila 2,5 %, u pronájmů nemovitých věcí (bytů, nebytových prostor, pozemků, objektů apod.), kde to smluvní ujednání umožňuje  2. v souladu s jednotlivými Principy, s navýšením výchozího nájemného pro nové nájemní vztahy na bytové jednotky v roce 2018 (viz příloha č. 3), s účinností pro nájemní smlouvy uzavřené od 15.1.2018


 3. ukládá


  1. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • seznámit správní firmu 7U s.r.o. a pracovníky Oddělení pronájmů s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 15.1.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7