Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení přijetí finančního daru Nadačního fondu "Osvojme si stáří"

č. 0021/18
Ze dne 09.01.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení přijetí finančního daru Nadačního fondu "Osvojme si stáří"


 2. schvaluje


  1. přijetí finančního daru na účet MČ Praha 7 a z tohoto daru proplacení nákladů sociálních služeb v maximální výši 144 000 Kč vč. DPH z kapitoly ORJ 0516. Zdrojem financování je finanční dar od Nadačního fondu "Osvojme si stáří", Jankovcova 1595/14, Praha 7, IČO: 049 66 856, viz příloha č. 2 a 3 tohoto materiálu  2. text Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačním fondem "Osvojme si stáří", Jankovcova 1595/14, Praha 7, IČO: 049 66 856, smlouva je přílohou č. 2 tohoto materiálu  3. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru s Nadačním fondem "Osvojme si stáří", Jankovcova 1595/14, Praha 7, IČO: 049 66 856, viz příloha č. 2 tohoto materiálu
 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat Smlouvu o poskytnutí finančního daru se společností Nadační fond "Osvojme si stáří", smlouva je přílohou č. 2 tohoto materiálu

    Termín: 15.1.2018


  2. VED OSZ PaedDr. Miroslav Luczka
   • zajistit vedení oddělené evidence přijatých prostředků, čerpání a jejich vyúčtování

    Termín: 31.12.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7