Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Informace o čerpání finančních prostředků z Humanitního fondu za 2. pololetí r. 2017

č. 0014/18
Ze dne 09.01.2018Rada městské části Praha 7:


  1. bere na vědomí


    1. informaci o čerpání finančních prostředků z Humanitního fondu za 2. pololetí r. 2017


Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7