Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti životní prostředí zapsanému spolku Ekodomov, IČO: 26664488 za účelem podpory akce KompostFEST a soutěže Miss kompost, konané 4. 11. 2017 ve Studiu ALTA, U Výstaviště 21, 170 00 - Praha 7

č. 1015/17
Ze dne 08.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. předložený materiál - Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti životní prostředí zapsanému spolku Ekodomov, IČO: 26664488 za účelem podpory akce - soutěž Miss kompost a KompostFEST, konané 4. 11. 2017 ve Studiu ALTA, U Výstaviště 21, 170 00 - Praha 7


 2. schvaluje


  1. poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí ve výši 12 000 Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, zapsanému spolku Ekodomov, IČO: 26664488, se sídlem V Podbabě 2602/29b, 160 00 - Praha 6, za účelem podpory akce KompostFEST a soutěže Miss kompost, konané 4. 11. 2017 ve Studiu ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7, na úhradu části nákladů - moderátor, ozvučení a divadelní soubor  2. text a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městskou částí Praha 7 a zapsaným spolkem Ekodomov, IČO: 26664488 viz příloha č. 2 tohoto materiálu


 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 12 000 Kč mezi Městskou částí Praha 7 a zapsaným spolkem Ekodomov, IČO: 26664488 viz příloha č. 2 tohoto materiálu

    Termín: 20.11.2017


  2. VED OŽP Ing. Hana Horská
   • organizačně a finančně zajistit poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku Ekodomov, IČO: 26664488, dle článku II tohoto usnesení

    Termín: 5.12.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7