Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/063 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - Fr. Křížka 27/1394, nebytový prostor č. 1394/101", k.ú. Holešovice, Praha 7

č. 1011/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/063 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - Fr. Křížka 27/1394, nebytový prostor č. 1394/101", k.ú. Holešovice, Praha 7


 2. schvaluje


  1. text Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/063 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - Fr. Křížka 27/1394, nebytový prostor č. 1394/101", k.ú. Holešovice, Praha 7, se společností ISTAREN s.r.o., Hnězdenského 735/6, 181 00 Praha 8 – Troja, IČO: 02613425  2. podpis Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/063 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - Fr. Křížka 27/1394, nebytový prostor č. 1394/101", k.ú. Holešovice, Praha 7, se společností ISTAREN s.r.o., Hnězdenského 735/6, 181 00 Praha 8 – Troja, IČO: 02613425, za nabídkovou cenu v celkové výši 320 044,28 Kč bez DPH, tj. 368 051,- Kč včetně 15 % DPH. Hrazeno OMA ORJ 0809.


 3. pověřuje


  1. zástupce starosty městské části Praha 7 Ing. Kamila Vavřince Mareše k podpisu:
   • Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/063 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - Fr. Křížka 27/1394, nebytový prostor č. 1394/101", k.ú. Holešovice, Praha 7, se společností ISTAREN s.r.o., Hnězdenského 735/6, 181 00 Praha 8 – Troja, IČO: 02613425, za nabídkovou cenu v celkové výši 320 044,28 Kč bez DPH   • Plné moci pro zhotovitele - společnost ISTAREN s.r.o., Hnězdenského 735/6, 181 00 Praha 8 – Troja, IČO: 02613425, kterou zadavatel zmocňuje zhotovitele k právnímu jednání, zajištění potřebných úkolů a závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/063


 4. ukládá


  1. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • podepsat Smlouvu o dílo č. 2017/OIVZ/063 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - Fr. Křížka 27/1394, nebytový prostor č. 1394/101", k.ú. Holešovice, Praha 7, se společností ISTAREN s.r.o., Hnězdenského 735/6, 181 00 Praha 8 – Troja, IČO: 02613425, za nabídkovou cenu v celkové výši 320 044,28 Kč bez DPH

    Termín: 14.11.2017


  2. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • podepsat Plnou moc pro zhotovitele - společnost ISTAREN s.r.o., Hnězdenského 735/6, 181 00 Praha 8 – Troja, IČO: 02613425, kterou zadavatel zmocňuje zhotovitele k právnímu jednání, zajištění potřebných úkolů a závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/063

    Termín: 14.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7