Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení stanoviska k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb ...

č. 1005/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení stanoviska k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb datové platformy mezi Hlavním městem Prahou a Operátorem ICT a.s.


 2. konstatuje,


  1. že k návrhu na schválení stanoviska k návrhu vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb datové platformy mezi Hlavním městem Prahou a Operátorem ICT a.s., nemá připomínky


 3. ukládá


  1. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová
   • zaslat stanovisko MČ Praha 7 k návrhu vyhlášky na MHMP, odbor informatiky

    Termín: 11.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7