Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Schválení materiálu "Návrh úprav vnějšího atria u vestibulu metra Vltavská"

č. 1002/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení materiálu "Návrh úprav vnějšího atria u vestibulu metra Vltavská"


 2. konstatuje,


  1. že stanice metra Vltavská nebyla vybrána mezi prioritní stanice metra k řešení pro vypracování strategického dokumentu "Veřejný prostor a jeho potenciál u stanic metra" zpracovávané Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Na základě neutěšeného stavu bezprostředního okolí stanice metra Vltavská MČ Praha 7 vyvolala jednání s Dopravním podnikem hl. m. Prahy o možnosti rekonstrukce těchto prostor. Odborem rozvoje ÚMČ Prahy 7 byla provedena analýza stávajícího stavu a vypracována návrh možností revitalizace tohoto těžištního veřejného prostranství, na základě kterého došlo ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy k realizaci dílčích úprav a přípravě rozsáhlejších úprav, jejíž součástí je i úprava vnějšího atria u vestibulu metra Vltavská.  2. že z výše uvedených důvodů byl na žádost Dopravního podniku hl. m. Prahy Odborem rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru městské části Praha 7 vypracován materiál s názvem „Návrh úprav vnějšího atria u vestibulu metra Vltavská“ jako podklad k plánovaným úpravám  3. koncepce řešení byla konzultována s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy


 3. schvaluje


  1. obsah materiálu "Návrh úprav vnějšího atria u vestibulu metra Vltavská", které jsou přílohou č.3 tohoto usnesení


 4. podporuje


  1. realizaci úprav stanice metra Vltavská, který mají za cíl oživení, zkvalitnění a celkové zlepšení těchto prostorů, jehož je návrh úprav vnějšího atria u vestibulu metra Vltavská součástí


 5. žádá


  1. Dopravní podnik hl. m. Prahy, aby při přípravě a realizaci úprav vnějšího atria u vestibulu metra Vltavská postupoval v souladu s přiloženým materiálem "Návrh úprav vnějšího atria u vestibulu metra Vltavská"


 6. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat průvodní dopis usnesení MČ Praha 7 k materiálu "Návrh úprav vnějšího atria u vestibulu metra Vltavská"

    Termín: 14.11.2017


  2. VED ORZ Čermáková Martina Ing. arch.
   • odeslat usnesení MČ Praha 7 k materiálu "Návrh úprav vnějšího atria u vestibulu metra Vltavská" Ing. Petru Eliášovi z Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. na adresu Sokolovská 217/42, Praha 9

    Termín: 17.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7