Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v měsících říjen-listopad 2017

č. 1000/17
Ze dne 07.11.2017







Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle žádostí podaných v měsících říjen-listopad 2017


 2. schvaluje


  1. poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury nepřesahujících 50 tis. Kč, dle žádostí podaných v měsících říjen-listopad 2017, žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení v celkové výši 53 000 Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, hrazeno z rozpočtu ORJ 621 OKS - kultura



  2. uzavření smluv o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a úspěšnými žadateli s podporou do 50 tis. Kč viz příloha č. 2


 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský




   • podepsat smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a úspěšnými žadateli s podporou do 50 tis. Kč viz příloha č. 2

    Termín: 16.11.2017


  2. VED OKS Bc. Lukáš Fátor




   • organizačně a finančně zajistit poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle článku II tohoto usnesení

    Termín: 22.12.2017

Seznam příloh:





Copyright © 2012 Městská část Praha 7