Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na řešení žádostí předložených prostřednictvím Odboru majetku

č. 0997/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na řešení žádostí předložených prostřednictvím Odboru majetku


 2. souhlasí


  1. s poskytnutím slevy z nájemného ve 50 %, po dobu 2 měsíců, nájemci nebytové jednotky č. 462/101, Milady Horákové 462/22, Radovanu Tlstovičovi, IČ 01938401, Adam Trajan 8, 921 01 Piešťany, SK, kontaktní adresa Fr. Křížka 1105/4, Praha 7, z důvodu stavebních úprav prováděných nájemcem, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 300/17-KMBN ze dne 16.10.2017  2. s poskytnutím slevy z nájemného ve 80 %, po dobu 3 měsíců, nájemci bytu. č. 17, v domě Veletržní 65/825, paní Marii Stinglové, z důvodu havárie vody způsobené odpadním potrubím bytu v 2.NP, s tím, že sleva zahrnuje i kompenzaci zvýšených nákladů na elektřinu, v souvislosti s vysoušením, na základě usnesení Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 301/17-KMBN ze dne 16.10.2017  3. se záměrem uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou, od 01.01.2018, se společností BALLOONES EMPIRE s.r.o, IČ: 28950330, Na Hutích 582/3, Praha 6, na pronájem nebytové jednotky č. 1385/101, prodejna, v domě Farského 1/1385, za nájemné 8.871 Kč/měsíčně/předmět nájmu (3.022,05 Kč/m2/rok), na základě žádosti stávajícího nájemce La France s.r.o., IČ: 27920666, s tím, že osoba společníka se nemění, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 303/17-KMBN ze dne 16.10.2017, zveřejněným po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu MČ Praha 7  4. s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou, od 01.01.2018, se společností BALLOONES EMPIRE s.r.o, IČ: 28950330, Na Hutích 582/3, Praha 6, na pronájem nebytové jednotky č. 1385/101, prodejna, v domě Farského 1/1385, za nájemné 8.871 Kč/měsíčně/předmět nájmu (3.022,05 Kč/m2/rok), na základě žádosti stávajícího nájemce La France s.r.o., IČ: 27920666, s tím, že osoba společníka se nemění, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 303/17-KMBN ze dne 16.10.2017, za podmínky, že ke zveřejněnému záměru po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 nebudou vzneseny námitky  5. s podnájmem části (max. 50 % celkové rozlohy) nebytové jednotky č. 431/104, Komunardů 431/12, Praha 7, nájemce Tomáš Dupal, IČ: 45992215, Rašelinová 45, Smržovka 468 51, pro ALMAS PLUS COMPANY s.r.o., IČ: 28980336, Středová 3306/7, Praha 10, po dobu trvání nájemní smlouvy s tím, že výše vybíraného podnájemného nesmí překročit výši aktuálně předepisovaného nájemného v poměru k podnajímané ploše nebytového prostoru, s podmínkou doložení podnájemní smlouvy pronajímateli do 4 týdnů od jejího uzavření, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 304/17-KMBN ze dne 16.10.2017  6. s podnájmem části (max. 50 % celkové rozlohy) nebytové jednotky č. 421/103, Bubenská 3/421, Praha 7, nájemce Veronika Romanová, IČ: 76582302, Ortenovo náměstí 448/9, Praha 7, pro Lucie Müllerová, IČ: 74957619, Věstonická 432/2, Praha, po dobu trvání nájemní smlouvy s tím, že výše vybíraného podnájemného nesmí překročit výši aktuálně předepisovaného nájemného v poměru k podnajímané ploše nebytového prostoru, s podmínkou doložení podnájemní smlouvy pronajímateli do 4 týdnů od jejího uzavření, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 305/17-KMBN ze dne 16.10.2017  7. s umístěním sídla pro nájemce EURO - Letná, s.r.o., IČ: 27230562, Jirečkova 1006/12, Praha 7, pouze po dobu trvání pronájmu předmětné nebytové jednotky č. 481/101 na adrese Milady Horákové 481/24, Praha 7, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 306/17-KMBN ze dne 16.10.2017  8. s výměnou oken v bytové jednotce č. 661/14, Schnirchova 20/661, prostřednictvím správce společnosti 7U s.r.o., v souladu s uzavřenými příkazními smlouvami, na náklady MČ Praha 7, z důvodu, že v celém domě byla jednotlivá okna vyměněna na náklady jednotlivých členů společenství vlastníků, kromě bytu MČ Praha 7, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 307/17-KMBN ze dne 16.10.2017  9. předběžně se studií půdní vestavby a nástavby domů Sochařská 6/318 a Sochařská 8/317, vlastníka Michaela Schiffa, Sochařská 6/318, Praha 7, za předpokladu, že před územním řízením bude dodána studie osvětlení/oslunění, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 309/17-KMBN ze dne 16.10.2017


 3. vyzývá


  1. výbor Společenství vlastníků U Smaltovny 22, Praha, IČO: 04648528 a Společenství vlastníků U Smaltovny 20, Praha, IČO: 04703278, k sestavení návrhu předběžného harmonogramu výměny jednotlivých oken v domech a jeho projednání na shromáždění tak, aby každý člen znal alespoň přibližný rok výměny, na základě usnesení Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 294/17-KMBN ze dne 16.10.2017


 4. nesouhlasí


  1. s navýšením objemu prací provedených v rámci tzv. samooprav nájemcem bytové jednotky č. 661/14, Schnirchova 20/661, panem Michelem Masaadem, z důvodu, že MČ Praha 7 předem nedala souhlas s provedením dalších úprav předmětu nájmu a tudíž nedošlo k oboustranné dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 307/17-KMBN ze dne 16.10.2017


 5. nemá námitek


  1. k umístění bankomatu společnosti Public Point s.r.o., IČO: 29134137, Lublaňská 5/57, Praha 2, v oblasti Letenského zámečku, dle aktuálního návrhu umístění a žádá o předložení projektové dokumentace, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 308/17-KMBN ze dne 16.10.2017


 6. ukládá


  1. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • seznámit pana Radovana Tlstoviče s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 10.11.2017


  2. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • seznámit paní Marii Stinglovou s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 10.11.2017


  3. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • seznámit Společenství vlastníků U Smaltovny 22, Praha, IČO: 04648528 a Společenství vlastníků U Smaltovny 20, Praha, IČO: 04703278, s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 10.11.2017


  4. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • zveřejnit záměr uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou, od 01.01.2018, se společností BALLOONES EMPIRE s.r.o, IČ: 28950330, Na Hutích 582/3, Praha 6, na pronájem nebytové jednotky č. 1385/101, prodejna, v domě Farského 1/1385, za nájemné 8.871 Kč/měsíčně/předmět nájmu (3.022,05 Kč/m2/rok), na základě žádosti stávajícího nájemce La France s.r.o., IČ: 27920666, s tím, že osoba společníka se nemění, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 303/17-KMBN ze dne 16.10.2017, po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu MČ Praha 7

    Termín: 10.11.2017


  5. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, od 01.01.2018, se společností BALLOONES EMPIRE s.r.o, IČ: 28950330, Na Hutích 582/3, Praha 6, na pronájem nebytové jednotky č. 1385/101, prodejna, v domě Farského 1/1385, za nájemné 8.871 Kč/měsíčně/předmět nájmu (3.022,05 Kč/m2/rok), na základě žádosti stávajícího nájemce La France s.r.o., IČ: 27920666, s tím, že osoba společníka se nemění, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 303/17-KMBN ze dne 16.10.2017, za podmínky, že ke zveřejněnému záměru po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 nebudou vzneseny námitky

    Termín: 15.12.2017


  6. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • seznámit Tomáše Dupala s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 10.11.2017


  7. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • seznámit Veroniku Romanovou s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 10.11.2017


  8. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • seznámit EURO - Letná, s.r.o. s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 10.11.2017


  9. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • seznámit pana Michela Masaada s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 10.11.2017


  10. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • seznámit Public Point s.r.o. s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 10.11.2017


  11. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • seznámit pana Michaela Schiffa s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 10.11.2017


  12. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • seznámit 7U s.r.o. s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 10.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7