Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 141/2017) v celkovém objemu 5 397 100,- Kč (rozpočtově 5 397,1 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 306, ODO - v návaznosti na plánovanou realizaci rekonstrukcí chodníků ...

č. 0909/17
Ze dne 06.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 141/2017) v celkovém objemu 5 397 100,- Kč (rozpočtově 5 397,1 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 306, ODO - v návaznosti na plánovanou realizaci rekonstrukcí chodníků podle Smlouvy o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích.


 2. konstatuje


  1. že rozpočtové opatření měsíce října 2017 (RO 141/2017) je realizováno na základě požadavku odboru dopravy, ORJ 306, ODO a to v souladu s IS - ODO č.: 043/Kov/2017 (příloha č. 2 usnesení)  2. že zdrojem finančních prostředků pro realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 141/2017) jsou z části finanční prostředky z upraveného rozpočtu odboru dopravy, ORJ 306 - ODO a to v objemu 2 000 000,- Kč (rozpočtově 2 000,0 tis. Kč), kdy se jedná o přesun finančních prostředků v rámci upraveného rozpočtu ORJ 306, ODO a z části z upraveného rozpočtu ORJ 1015, OFI v celkovém objemu 3 397 100,- Kč (rozpočtově 3 397,1 tis. Kč), kdy se jedná o posílení rozpočtu ORJ 306, ODO z rezervy OFI, Odpa.: 6409, Pol.: 5901 (Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy).


 3. schvaluje


  1. realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 141/2017) v celkovém objemu 5 397,100,- Kč (rozpočtově 5 397,1 tis. Kč) následovně:
   • Snížení investičních výdajů ORJ 306, ODO, Odpa.: 2219, Pol.: 6121


    (Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Budovy, haly a stavby) v celkovém objemu finančních prostředků: 2 000 000,- Kč (rozpočtově 2 000,0 tis. Kč), bez označení UZ, s označením ORG 931107.   • Snížení neinvestičních výdajů ORJ 1015, OFI, Odpa.: 6409, Pol.: 5901


    (Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy) v celkovém objemu finančních prostředků: 3 397 100,- Kč (rozpočtově 3 397,1 tis. Kč), bez označení UZ, bez označení ORG.   • Zvýšení investičních výdajů ORJ 306, ODO, Odpa.: 2219, Pol.: 6121


    (Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Budovy, haly a stavby) v celkovém objemu finančních prostředků: 2 000 000,- Kč (rozpočtově 2 000,0 tis. Kč), bez označení UZ, s označením ORG 131107 (Chodníkový program TSK).   • Zvýšení investičních výdajů ORJ 306, ODO, Odpa.: 2219, Pol.: 6121


    (Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Budovy, haly a stavby) v celkovém objemu finančních prostředků: 3 397 100,- Kč (rozpočtově 3 397,1 tis. Kč), bez označení UZ, s označení ORG 505017 (Chodníkový program TSK - navýšení 2017)


 4. ukládá


  1. VED OFI Ing. Kateřina Lusková
   • Realizovat rozpočtové opatření měsíce října 2017 (RO 141/2017) ve schváleném objemu finančních prostředků.

    Termín: 2.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7