Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení uzavření Smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné zakázce "Rentgen s přímou digitalizací" zadávanou Sdruženým ambulantním zařízením Praha 7, příspěvková organizace (SAZ)

č. 0908/17
Ze dne 06.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. Návrh na uzavření Smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné zakázce "Rentgen s přímou digitalizací" se společností FOMA MEDICAL spol. s.r.o.; Jana Krušiny 1737/6, 500 02 Hradec Králové, IČO: 02464454, za nabídkovou cenu 6 356 393,00 Kč bez DPH, tj. 7 691 236,00 Kč vč. DPH. Hrazeno z vlastních prostředků příspěvkové organizace.


 2. schvaluje


  1. uzavření Smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné zakázce "Rentgen s přímou digitalizací" se společností FOMA MEDICAL spol. s.r.o.; Jana Krušiny 1737/6, 500 02 Hradec Králové, IČO: 02464454, za nabídkovou cenu 6 356 393,00 Kč bez DPH, tj. 7 691 236,00 Kč vč. DPH. Hrazeno z vlastních prostředků příspěvkové organizace.


 3. pověřuje


  1. ředitele Sdruženého ambulantního zařízení Praha 7, příspěvkové organizace, Strossmayerovo náměstí 1477/6, 170 00, Praha - Holešovice, IČO: 44797362 - PhDr. Josefa Duška k podpisu Smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné zakázce "Rentgen s přímou digitalizací" pro Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7, příspěvková organizace, se společností FOMA MEDICAL spol. s.r.o.; Jana Krušiny 1737/6, 500 02 Hradec Králové, IČO: 02464454, za nabídkovou cenu 6 356 393,00 Kč bez DPH.


 4. ukládá


  1. VED OIVZ Pochmannová Hana Ing. Arch.
   • informovat ředitele Sdruženého ambulantího zařízení v Praze 7, příspěvkové organizace, PhDr. Josefa Duška o schválení uzavření Smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné zakázce s názvem "Rentgen s přímou digitalizací" Radou MČ Praha 7.

    Termín: 20.10.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7