Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení Dodatku č. 7 Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v p.o. Pečovatelské centrum Praha 7

č. 0907/17
Ze dne 06.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení Dodatku č. 7 Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v p.o. Pečovatelské centrum Praha 7


 2. souhlasí


  1. se zněním a uzavřením Dodatku č. 7 Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v p.o. Pečovatelské centrum Praha 7, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu


 3. ukládá


  1. RAD Ing. Jakob Hurrle
   • předat ředitelce p.o. Pečovatelské centrum Praha 7 k podpisu Dodatek č. 7 Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v p.o. Pečovatelské centrum Praha 7

    Termín: 13.10.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7