Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 7 a společností Sabina Estate s.r.o., IČO 27880885, zastoupené p. Vítem Kašíkem

č. 0905/17
Ze dne 03.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. předložený materiál - návrh na uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 7 a společností Sabina Estate s.r.o., IČO 27880885, zastoupené p. Vítem Kašíkem, která je nájemcem kotevního stání u Bubenského nábřeží, Praha 7, při levém břehu Vltavy v místě vymezeném ř. k. 49,8 - 49,9.


 2. souhlasí


  1. s textem a s obsahem smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 7 a společností Sabina Estate s.r.o., IČO 27880885, zastoupené p. Vítem Kašíkem, která je přílohou tohoto usnesení - viz příloha č. 2 - Smlouva.


 3. prohlašuje,


  1. že uzavření smlouvy nemá žádný vliv na rozhodnutí Stavebního úřadu ÚMČ Praha 7 k projektu jakožto nezávislého orgánu státní správy.


 4. schvaluje


  1. uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 7 a společností Sabina Estate s.r.o., IČO 27880885, zastoupené p. Vítem Kašíkem, která je přílohou tohoto usnesení - viz příloha č. 2 - Smlouva.


 5. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat smlouvu o spolupráci mezi MČ Praha 7 a společností Sabina Estate s.r.o., IČO 27880885, zastoupené p. Vítem Kašíkem, nájemcem kotevního stání u Bubenského nábřeží

    Termín: 5.10.2017


  2. VED ORZ Čermáková Martina Ing. arch.
   • odeslat smlouvu o spolupráci mezi MČ Praha 7 a společností Sabina Estate s.r.o., IČO 27880885, zastoupené p. Vítem Kašíkem, nájemcem kotevního stání u Bubenského nábřeží

    Termín: 5.10.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7