Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 7

č. 0903/17
Ze dne 03.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 7


 2. souhlasí


  1. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, od podpisu nájemní smlouvy do 30.09.2020, s panem Janem Juříčkem, na bytovou jednotku č. 1552/9, Osadní 45/1552, Praha 7, za nájemné 5.890,- Kč/měsíc/předmět nájmu (120,20 Kč/m2/měsíc), pouze za podmínky trvání zaměstnackého poměru u aktuální organizace, v souladu s usnesením Bytové komise č. 153/17-BK, ze dne 26.07.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  2. s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2015, na bytovou jednotku č. 1485/7, Dělnická 67/1485, Praha 7, za nájemné 5.234,- Kč/měsíc/předmět nájmu (99,99 Kč/m2/měsíc), s paní Miluší Mackovou, kterým se mění doba trvání nájmu do 31.10.2020 a výše nájmu na 7.497,- Kč/měsíc/předmět nájmu (143,20 Kč/m2/měsíc), v souladu s usnesením Bytové komise č. 159/17-BK, ze dne 20.09.2017, s podmínkou podpisu smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  3. s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.10.2015, na byt č. 6, U Uranie 5/45, Praha 7, za nájemné 8.680,-Kč/měsíc/předmět nájmu (100,- Kč/m2/měsíc), s paní Hanou Zerzáňovou, kterým se mění doba nájmu do 31.10.2020, v souladu s usnesením Bytové komise č. 160/17-BK, ze dne 20.09.2017, s podmínkou podpisu smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  4. s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 05.10.2000, na bytovou jednotku č. 424/8, Antonínská 8/424, Praha 7, za nájemné 1.912,-Kč/měsíc/předmět nájmu (100,- Kč/m2/měsíc), s paní Martinou Šmejkalovou, kterým se mění doba nájmu do 31.10.2020, v souladu s usnesením Bytové komise č. 163/17-BK, ze dne 20.09.2017, s podmínkou podpisu dodatku ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  5. s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2015, na bytovou jednotku č. 454/23, U Pergamenky 9/454, Praha 7, za nájemné 8.261 Kč/měsíc/předmět nájmu (143,42 Kč/m2/měsíc), s Petrem a  Zdeňkou Urbanovými, kterým se mění výše nájmu na 12.000,-Kč/měsíc/předmět nájmu (208,- Kč/m2/měsíc) a doba trvání nájmu do 30.11.2020, v souladu s usnesením Bytové komise č. 164/17-BK, ze dne 20.09.2017, s podmínkou podpisu dodatku ze strany nájemců nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7


 3. ukládá


  1. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, od podpisu nájemní smlouvy do 30.09.2020, s panem Janem Juříčkem, na bytovou jednotku č. 1552/9, Osadní 45/1552, Praha 7, za nájemné 5.890,- Kč/měsíc/předmět nájmu (120,20 Kč/m2/měsíc), pouze za podmínky trvání zaměstnackého poměru u aktuální organizace, v souladu s usnesením bytové komise č. 153/17-BK, ze dne 26.07.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 31.10.2017


  2. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2015, na bytovou jednotku č. 1485/7, Dělnická 67/1485, Praha 7, za nájemné 5.234,- Kč/měsíc/předmět nájmu (99,99 Kč/m2/měsíc), s paní Miluší Mackovou, kterým se mění doba trvání nájmu do 31.10.2020 a výše nájmu na 7.497,- Kč/měsíc/předmět nájmu (143,20 Kč/m2/měsíc), v souladu s usnesením Bytové komise č. 159/17-BK, ze dne 20.09.2017, s podmínkou podpisu smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 31.10.2017


  3. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.10.2015, na byt č. 6, U Uranie 5/45, Praha 7, za nájemné 8.680,-Kč/měsíc/předmět nájmu (t.j. 100,- Kč/m2/měsíc), s paní Hanou Zerzáňovou, kterým se mění doba nájmu do 31.10.2020, v souladu s usnesením bytové komise č. 160/17-BK, ze dne 20.09.2017, s podmínkou podpisu smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 31.10.2017


  4. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 05.10.2000 na bytovou jednotku č. 424/8, Antonínská 8/424, Praha 7, za nájemné 1.912,-Kč/měsíc/předmět nájmu (t.j. 100,- Kč/m2/měsíc), s paní Martinou Šmejkalovou, kterým se mění doba nájmu do 31.10.2020, v souladu s usnesením bytové komise č. 163/17-BK, ze dne 20.09.2017, s podmínkou podpisu dodatku ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 31.10.2017


  5. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2015, na bytovou jednotku č. 454/23, U Pergamenky 9/454, Praha 7, za nájemné 8.261 Kč/měsíc/předmět nájmu (143,42 Kč/m2/měsíc), s Petrem a Zdeňkou Urbanovými, kterým se mění výše nájmu na 12.000,-Kč/měsíc/předmět nájmu (208,- Kč/m2/měsíc) a doba trvání nájmu do 30.11.2020, v souladu s usnesením Bytové komise č. 164/17-BK, ze dne 20.09.2017 , s podmínkou podpisu dodatku ze strany nájemců nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 20.10.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7