Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na uzavření nájemních smluv na nebytové prostory, po proběhlé soutěži a vyhodnocení Komisí pro majetek, bytové a nebytové prostory

č. 0902/17
Ze dne 03.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na uzavření nájemních smluv na nebytové prostory, po proběhlé soutěži a vyhodnocení Komisí pro majetek, bytové a nebytové prostory


 2. konstatuje,


  1. že výhercem soutěže na pronájem nebytových prostor č. 1487/101, Ortenovo náměstí 12/1487 a č. 767/103, Janovského 29/767, se stal spolek Platforma pro sociální bydlení, z.s., IČO: 03431177, s tím, že po výsledku soutěže chce uzavřít nájemní smlouvu pouze na prostor v domě Janovského 29/767 a na prostor v domě Ortenovo náměstí 12/1487 bude uzavřena nájemní smlouva s dalším uhcazečem v pořadí, dle usnesení příslušné komise, přičemž spolku Platforma pro sociální bydlení, z.s., bude vrácena složená soutěžní kauce


 3. souhlasí


  1. s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 902/101, s doporučeným účelem užívání jako sklad, o rozloze 75,5 m², v domě Dukelských hrdinů 40/902, Praha 7, s právnickou osobou Riddle rooms s.r.o., IČO: 06406823, Přetlucká 2212/21, Praha 10, za nájemné 6.002 Kč/měsíc (954,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 280/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  2. s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 1487/101, s doporučeným účelem užívání jako zubní laboratoř, o rozloze 77,5 m², v domě Ortenovo náměstí 12/1487, Praha 7, se společností Step by Step ČR, o.p.s., IČO: 26545381, Bubenská 1477/1, Praha 7, za nájemné 9.700,- Kč/měsíc (1.502,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 282/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  3. s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 1116/102, s doporučeným účelem užívání jako provozovna, o rozloze 70,49 m², v domě Janovského 10/1116, Praha 7, s fyzickou osobou podnikající Jitkou Bernklauovou, IČO: 60093102, Šumavská 111, Vodňany II, za nájemné 29.999 Kč/měsíc (5.107,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 283/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  4. s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 1280/103, s doporučeným účelem užívání jako prodejna, o rozloze 21,5 m², v domě Milady Horákové 9/1280, Praha 7, s fyzickou osobou podnikající Radkem Novotným, IČO: 88127249, Školní nám. 264, Roztoky, za nájemné 15.050,00 Kč/měsíc (8.400,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 285/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  5. s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 843/101, s doporučeným účelem užívání jako pracovna, o rozloze 16,4 m², v domě Haškova 13/843, Praha 7, s právnickou osobou Institut pro studium literatury, o. p. s., IČO: 24661171, Dejvická 254/16, Praha 6, za nájemné 4.801,10 Kč/měsíc (3.513,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 286/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  6. s poskytnutím slevu z nájemného ve výši 22 %, budoucímu nájemci nebytové jednotky č. 843/101, Haškova 13/843, Praha 7, společnosti Institut pro studium literatury, o.p.s., IČO: 24661171, Dejvická 254/16, Praha 6, z nabídnutého měsíčního nájemné 4.801,10 Kč/měsíc (3.513,- Kč/m²/rok), v návaznosti na skutečnost, že byla podána pouze jediná nabídka a i po poskytnuté slevě je splněna podmínka minimálního nájemného, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 287/17-KMBN ze dne 18.09.2017  7. s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 1111/105, s doporučeným účelem užívání jako dílna a sklad, o rozloze 46,2 m², v domě Přístavní 40/1111, Praha 7, s fyzickou osobou podnikající Adamem Stiburkem, IČO: 06470327, Šporkova 240/2, Praha 1, za nájemné 7.161,-Kč/měsíc (1.860,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 288/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  8. s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytové jednotky č. 767/103, s doporučeným účelem užívání jako kanceláře, o rozloze 63,5 m², v domě Janovského 29/767, Praha 7, se spolkem Platforma pro sociální bydlení, z.s., IČO: 03431177, Nopova 3925/55, Židenice, Brno, za nájemné 14.002,- Kč/měsíc (2.646,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 289/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7, včetně vrácení kauce ze soutěže č. 763 (prostor č. 1487/101, Ortenovo náměstí 12/1487)  9. s poskytnutím slevy z nájemného ve výši 20,63 % (tj. 2.889,- Kč/měsíc), budoucímu nájemci nebytové jednotky č. 767/103, Janovského 29/767, Praha 7, spolku Platforma pro sociální bydlení, z.s., IČO: 03431177, Nopova 3925/55, Židenice, Brno, z nabídnutého měsíčního nájemné 14.002,- Kč/měsíc (2.646,- Kč/m²/rok) s tím, že i po poskytnuté slevě je splněna podmínka minimálního nájemného, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 290/17-KMBN ze dne 18.09.2017


 4. ukládá


  1. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytové jednotky č. 902/101, s doporučeným účelem užívání jako sklad, o rozloze 75,5 m², v domě Dukelských hrdinů 40/902, Praha 7, s právnickou osobou Riddle rooms s.r.o., IČO: 06406823, Přetlucká 2212/21, Praha 10, za nájemné 6.002 Kč/měsíc (954,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 280/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 31.10.2017


  2. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytové jednotky č. 1487/101, s doporučeným účelem užívání jako zubní laboratoř, o rozloze 77,5 m², v domě Ortenovo náměstí 12/1487, Praha 7, se společností Step by Step ČR, o.p.s., IČO: 26545381, Bubenská 1477/1, Praha 7, za nájemné 9.700,- Kč/měsíc (1.502,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 282/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 31.10.2017


  3. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytové jednotky č. 1116/102, s doporučeným účelem užívání jako provozovna, o rozloze 70,49 m², v domě Janovského 10/1116, Praha 7, s fyzickou osobou podnikající Jitkou Bernklauovou, IČO: 60093102, Šumavská 111, Vodňany II, za nájemné 29.999 Kč/měsíc (5.107,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 283/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 31.10.2017


  4. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytové jednotky č. 1280/103, s doporučeným účelem užívání jako prodejna, o rozloze 21,5 m², v domě Milady Horákové 9/1280, Praha 7, s fyzickou osobou podnikající Radkem Novotným, IČO: 88127249, Školní nám. 264, Roztoky, za nájemné 15.050,00 Kč/měsíc (8.400,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 285/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 31.10.2017


  5. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytové jednotky č. 843/101, s doporučeným účelem užívání jako pracovna, o rozloze 16,4 m², v domě Haškova 13/843, Praha 7, s právnickou osobou Institut pro studium literatury, o. p. s., IČO: 24661171, Dejvická 254/16, Praha 6, za nájemné 4.801,10 Kč/měsíc (3.513,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 286/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 31.10.2017


  6. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytové jednotky č. 1111/105, s doporučeným účelem užívání jako dílna a sklad, o rozloze 46,2 m², v domě Přístavní 40/1111, Praha 7, s fyzickou osobou podnikající Adamem Stiburkem, IČO: 06470327, Šporkova 240/2, Praha 1, za nájemné 7.161,-Kč/měsíc (1.860,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 288/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 31.10.2017


  7. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytové jednotky č. 767/103, s doporučeným účelem užívání jako kanceláře, o rozloze 63,5 m², v domě Janovského 29/767, Praha 7, se spolkem Platforma pro sociální bydlení, z.s., IČO: 03431177, Nopova 3925/55, Židenice, Brno, za nájemné 14.002,- Kč/měsíc (2.646,- Kč/m²/rok), na dobu určitou 7 let, nejpozději do 31.10.2024, v souladu s usnesením Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory č. 289/17-KMBN ze dne 18.09.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 31.10.2017


  8. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • seznámit správní firmu 7U s.r.o., Institut pro studium literatury, o.p.s. a spolek Platforma pro sociální bydlení, z.s., s usnesením Rady MČ Praha 7

    Termín: 6.10.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7