Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na stanovení programu 8. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 09.10.2017

č. 0892/17
Ze dne 26.09.2017Rada městské části Praha 7:


  1. bere na vědomí


    1. návrh na stanovení programu 8. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 09.10.2017


  2. schvaluje


    1. program 8. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 09.10.2017


Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7