Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu ústavu Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., IČO: 041 28 664 za účelem podpory akce ARMY BOXING CUP – Turnaj o armádního šampióna v boxu

č. 0534/16
Ze dne 24.05.2016Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu ústavu Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., IČO: 041 28 664 za účelem podpory akce ARMY BOXING CUP – Turnaj o armádního šampióna v boxu


 2. schvaluje


  1. poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu ve výši 15.000 Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, ústavu Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., IČO: 041 28 664, se sídlem K novým domkům 103, Lahovice, 159 00 Praha 5, za účelem podpory akce ARMY BOXING CUP – Turnaj o armádního šampióna v boxu, pořádané 28.05.2016 ve sportovní hale Nad Královskou oborou 51, 170 00 Praha 7, hrazeno z rozpočtu OKS ORJ 421 - sport  2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a ústavem Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., IČO: 041 28 664, se sídlem K novým domkům 103, Lahovice, 159 00 Praha 5 viz příloha č. 3  3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a ústavem Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., IČO: 041 28 664, se sídlem K novým domkům 103, Lahovice, 159 00 Praha 5 viz příloha č. 3


 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat smlouvu o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a ústavem Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., IČO: 041 28 664, se sídlem K novým domkům 103, Lahovice, 159 00 Praha 5 viz příloha č. 3

    Termín: 27.5.2016


  2. VED OKS Bc. Lukáš Fátor
   • organizačně a finančně zajistit poskytnutí individuální dotace dle článku II. tohoto usnesení

    Termín: 10.6.2016

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7