Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury spolku Afroportál, o. s., IČO: 226 90 221, se sídlem Wuchterlova 1607/12, 160 00 Praha 6

č. 0523/16
Ze dne 24.05.2016Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury spolku Afroportál, o. s., IČO: 226 90 221, se sídlem Wuchterlova 1607/12, 160 00 Praha 6


 2. schvaluje


  1. poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury ve výši 7.000,- Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, spolku Afroportál, o. s., IČO: 226 90 221, se sídlem Wuchterlova 1607/12, 160 00 Praha 6, za účelem podpory akce Workshop hry na africké bubny francouzským perkusistou Louisem Césarem Ewandem + rytmická dílna pro děti, v termínu 10.-12.6.2016 ve Fakultní základní škole PedF UK, Umělecká 850/8, 170 00 Praha 7, hrazeno z rozpočtu ORJ 621 OKS - kultura  2. text smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem Afroportál, o. s., IČO: 226 90 221, se sídlem Wuchterlova 1607/12, 160 00 Praha 6 viz příloha č. 3  3. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 7 a spolkem Afroportál, o. s., IČO: 226 90 221, se sídlem Wuchterlova 1607/12, 160 00 Praha 6 viz příloha č. 3


 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat smlouvu o poskytnutí dotace dle článku II. tohoto usnesení

    Termín: 10.6.2016 Kontrolní termín: 10.6.2016


  2. VED OKS Bc. Lukáš Fátor
   • organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotace v oblasti kultury dle článku II. tohoto usnesení

    Termín: 10.6.2016

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7