Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na podání oznámení kácení pěti kusů nestabilních dřevin (5x jirovec maďal) v areálu Šlechtovy restaurace, na pozemku parc.č. 1798/2, k.ú. Bubeneč

č. 0692/15
Ze dne 16.07.2015

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh na podání oznámení kácení pěti kusů nestabilních dřevin (5x jirovec maďal) v areálu Šlechtovy restaurace, na pozemku parc.č. 1798/2, k.ú. Bubeneč
 2. Konstatuje,
  • 1. že za zhoršeným zdravotním stavem dřevin na pozemku parc.č. 1798/2, k.ú. Bubeneč, v areálu Šlechtovy restaurace, stojí nevhodně navežená zemina neznámou osobou, kterou je nutné co nejdříve odstranit, aby se předešlo dalšímu zhoršování zdravotního stavu zasažených dřevin na pozemku
 3. Souhlasí
  • 1. z titulu svěřené správy nemovitostí MČ Praha 7 s pokácením pěti kusů nebezpečných dřevin jirovce maďalu, rostoucích na pozemku parc. č. 1798/2 v k.ú. Bubeneč, v areálu Šlechtovy restaurace - včetně podání oznámení kácení dřevin dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Odboru životního prostředí, v návaznosti na závěry znaleckého posudku ze dne 29.05.2015 vypracovaného Ing. Jiřím Grulichem, Jungmanova 32, 110 00 Praha 1 (zanelcký posudek uveden v příloze č. 2 tohoto usnesení)
  • 2. z titulu svěřené správy nemovitostí MČ Praha 7 s odborným odtěžením nevhodně navežené a uskladněné zeminy z pozemku parc.č. 1798/2 v k.ú. Bubeneč, v areálu Šlechtovy restaurace, která ohrožuje zdravotní stav většiny dřevin umístěných na pozemku
 4. Zmocňuje
  • 1. zástupce starosty Ing. Kamila Vavřince Mareše k podpisu oznámení kácení pěti kusů nestabilních dřevin jirovce maďalu, rostoucích na pozemku parc. č. 1798/2 v k.ú. Bubeneč, v areálu Šlechtovy restaurace
 5. Ukládá
  • 1. Určen: ZAS STA Mareš Kamil Vavřinec Ing.
  • 1.1 Úkol: podepsat oznámení kácení pěti kusů nestabilních dřevin jirovce maďalu, rostoucích na pozemku parc. č. 1798/2 v k.ú. Bubeneč, v areálu Šlechtovy restaurace
  • 1.2 Termín: 16.07.2015
starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7