Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na souhlas s utlumením činnosti Kulturního centra Vltavská, příspěvková organizace

č. 0278/12
Ze dne 16.04.2012

Rada MČ P7
po projednání 1. Bere na vědomí

  • 1. Návrh na souhlas s utlumením činnosti Kulturního centra Vltavská, příspěvková organizace

 2. Souhlasí

  • 1. s utlumením činnosti Kulturního centra Vltavská, příspěvková organizace k 30.06.2012

 3. Schvaluje

  • 1. Návrh usnesení Zastupitelstva na utlumení činnosti Kulturního centra Vltavská, příspěvková organizace k 30.06.2012

 4. Doporučuje

  • 1. podílet se v maximální možné míře na zachování činnosti Centra celoživotního vzdělávání

 5. Ukládá

  • 1. Určen: RAD Koutský Jiří
  • 1.1 Úkol: předložit na zasedání Zastupitelstva MČ P7 Návrh na utlumení činnosti Kulturního centra Vltavská, příspěvková organizace k 30.06.2012
  • 1.2 Termín: 23.04.2012
starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: Daniel ŠtěpánPřílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7