Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh Návrh stanoviska MČ P-7 k projektové dokumentaci "Modernizace trati Praha - Kladno, s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa - technický průkaz, říjen 2009"

č. 0050/10
Ze dne 19.01.2010

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh stanoviska MČ P-7 k projektové dokumentaci "Modernizace trati Praha - Kladno, s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa - technický průkaz, říjen 2009"
 2. Konstatuje
  • 1. Po projednání obou variant zatunelování tratě Praha - Kladno MČ P7 souhlasí s variantou č.2 se sníženou výškou nivelety, avšak bez uměle vytvořeného násypu a s požadavkem vytvoření vodorovné plochy nad celou délkou tunelu ve Stromovce, jež by byla využívána k volnočasovým aktivitám.
  • 2. MČ P-7 též umožňuje variantu obousměrného řešení novým raženým tunelem (viz usnesení Rady MČ P-7 č. 0373/09 z jednání č. 20 ze dne 14.04.2009)
 3. Požaduje
  • 1. úplné zakrytování tratě od nového nádraží Bubny až po nový portál tunelu (2,1 km) a součastně žádá o předložení návrhu architektonického řešení celého tunelu
 4. Ukládá
  • 1. Určen: VED ORZ Stránský Stanislav Ing. Arch.
  • 1.1 Úkol: zaslat stanovisko MČ P-7 k projektové dokumentaci "Modernizace trati Praha - Kladno, s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa - technický průkaz, říjen 2009" na adresu: Ing. Pavel Mathé, technický náměstek SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
  • 1.2 Termín: 25.01.2010
starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: MUDr. Tomáš Kaštovský

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7