Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0199/17Návrh k přijetí "Pravidel (Zásad) pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2018 - pravidla rozpočtového provizoria.04.12.2017
0198/17Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ P7 v souvislosti s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.01.201804.12.2017
0197/17Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. a 10. jednáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2017Informace o činnosti Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 8. a 10. ...04.12.2017
0196/17Informace o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. a 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201704.12.2017
0195/17Informace o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 v období mezi 9. a 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201704.12.2017
0194/17Informace o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 704.12.2017
0193/17Informace o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 9.a 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201704.12.2017
0192/17Informace o změně organizace parkování v ZPS na území MČ P7 v termínu 23.12.2017 – 1.1.201804.12.2017
0191/17Návrh na poskytnutí finančního účelového neinvestičního příspěvku PO ZŠ MČ Praha 7 v rámci podpory tělovýchovy dětí a mládeže v roce 201704.12.2017
0190/17Návrh na vyslovení souhlasu MČ Praha 7 v pozici zakladatele Bytového podniku v Praze 7, s.p. v likvidaci, s postupem likvidátora ve věci pozemku parc. č. 596 s domem č.p. 851, k.ú. Bubeneč, a zbylých pohledávek z pronájmu nemovitých věcí04.12.2017
0189/17Návrh na zřízení věcných práv - břemen - pozemkových služebností stezky a cesty, přes služebný pozemek parc. č. 1502/1 v k.ú. Holešovice (Schnirchova 26/1373)04.12.2017
0188/17Návrh na převod nemovitých věcí pozemku parc. č. 763 v k.ú. Holešovice, z majetku 7U s.r.o., pod kterým se nachází podzemní objekt garáží svěřený MČ Praha 7, na hl. m. Praha se svěřením správy MČ Praha 7 a započtení vzájemných pohledávek04.12.2017
0187/17Informace o projednání rozboru hospodaření a účetní závěrky společnosti 7U s.r.o. za 1.-3. čtvrtletí roku 2017 Radou MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti04.12.2017
0186/17Návrh ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 za 1.-3. čtvrtletí roku 2017 v rámci hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti04.12.2017
0185/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 175/2017) za účelem posílení upraveného rozpočtu odboru majetku, ORJ 809, OMA, v objemu 300 000,- Kč (rozpočtově 300,0 tis. Kč) - na realizaci investiční akce ...04.12.2017
0184/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 173/2017) v celkovém objemu 450 000,- Kč (rozpočtově 450,0 tis. Kč) z důvodu potřeby provedení přesunů a úprav neinvestičního příspěvku zřizovatele (MČ Praha 7) pro příspěvkovou ...04.12.2017
0183/17Návrh na zapojení finančních prostředků na tvorbu Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2017 a to za období červenec až říjen 2017 - rozpočtové opatření měsíce prosince 2017 (RO 168/2017).04.12.2017
0182/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 167/2017) v celkovém objemu 60 000,- Kč (rozpočtově 60,0 tis. Kč) - úprava rozpočtu ORJ 417, OŠK za účelem poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku školské ...04.12.2017
0181/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 166/2017) v celkovém objemu 235 000,- Kč (rozpočtově 235,0 tis. Kč) - úprava rozpočtu ORJ 417, OŠK za účelem poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku školským ...04.12.2017
0180/17Návrh ke zprávě o výsledcích hospodaření MČ Praha 7 ke 3. čtvrtletí 2017 - hlavní činnost04.12.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7