Štěstí přeje připraveným, a proto nabízíme žákyním a žákům 9. tříd základních škol z Prahy 7 přijímačky nanečisto, tedy možnost zdarma si otestovat v neznámém prostředí znalosti potřebné k přijímacím zkouškám na střední školu. Zkoušky na zkoušku se budou konat v pěti termínech  od 11. do 15. března 2024 v zastupitelském sále radnice Prahy 7. Přihlášení je možné do zaplnění kapacity, nejpozději do pátku 1. března 2024 do 12.00, prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Zkoušky na zkoušku nabízíme bezplatně v pěti termínech mezi 11. a 15. březnem 2024 od 14.30 do 17.00 v zastupitelském sále radnice MČ Praha 7, U Průhonu 38. Děti si s sebou vezmou pero nebo propisku (ne gumovací), rýsovací potřeby a tužku. Prosíme, aby děti přišly o 10 minut dříve.

V přihlašovacím formuláři prosím uveďte, zda má vaše dítě přiznané podpůrné opatření, ze kterého vyplývá nárok na navýšení časového limitu. Uveďte, zda je vaše dítě držitelem dočasné ochrany.

Testy budou předány škole, kam dítě dochází a kde bude také test vyhodnocen. O termínu vyhodnocení bude rodiče informovat škola, která také předá výsledky.

Přejeme vašim dětem mnoho úspěchů v přijímacích zkouškách!