Na základě rozhodnutí státu se od úterý 10. 3. od 18 hodin ruší všechny kulturní, sportovní a další hromadné akce nad 100 účastníků. Přesto i někteří organizátoři menších akcí se rozhodli plánované akce pro veřejnost zrušit nebo odložit. MČ Praha 7 také z preventivních důvodů do odvolání ruší veřejné kulturní a pohybové akce určené pro seniory, pořádané městskou částí. 

Akce MČ Praha 7

Opatření se týká následujících akcí:

  • Akademie celoživotního vzdělávání
  • Plavání pro seniory
  • Taneční odpoledne pro seniory
  • Jazykové kurzy a počítačové kurzy v Přístavu 7
  • Cvičení pro seniory v klubu Sedmička v pohybu

Zrušené jsou také březnové termíny Vítání občánků


Pečovatelské centrum Praha 7

PC P7 ruší do odvolání všechny doprovodné  programy v Domech s pečovatelskou službou. Týká se to jak pravidelných lekcí (zdravotní cvičení, trénink paměti atd.), tak jednorázových programů. V domech s pečovatelskou službou platí zákaz návštěv vyjma zajištění nezbytné péče (pečující, zdravotní sestry apod.). Více informací na: www.pecovatelskecentrum.cz


Zájmové kurzy
Až do odvolání jsou zrušeny také veškeré zájmové kurzy při ZŠ Strossmayerově náměstí pořádné ve spolupráci s MČ. Podrobnější informace vám poskytne Tereza Hejmová na tel.: 770 135 315 nebo na emailu: tereza.hejmova@zsstross.cz


Jednorázové akce
Charitativní bazar Korunka – jarní charitativní bazar Spolku Korunka v ZŠ Korunovační plánovaný na 21.–22. 3. se přesouvá na 16. a 17. května. Více informací na: www.spolek-korunka.webnode.cz

Tvorba Store – sdílený showroom Tvorba Store posunuje na podzim svůj třídílný cyklus s názvem Příběhy módy 2: Móda za železnou oponou. Původní termíny přednášek (25. 3., 29. 4. a 27. 5.) se ruší. Více informací na: kontaktuj@tvorbastore.cz.


Pokud víte o akci, které se ruší a není zahrnuta v tomto seznamu, prosím, kontaktuje Natalii Kollárikovou na emailu: kollarikovan@praha7.cz nebo na tel.: 739 274 345. Děkujeme za spolupráci a pochopení.