archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Co s problémovým chováním a násilím ve školách? Žáci ruší v hodině, chovají se agresivně, neposlouchají. Je třeba tyto děti trestat, nebo se naučit, jak jim pomoci? Téma, které v poslední době hýbe odbornou veřejností. Ve středu 29. května 2019 proběhl tiskový brífink, na němž radní pro školství a vzdělávání Hana Šišková společně s ředitelkou Centra Locika Petrou Wünschovou představily projekt vzdělávání pedagogů. Ten si klade za cíl vyškolit učitele a učitelky základních škol v takové míře, aby dokázali rozpoznat traumatizované děti a uměli jim zprostředkovat efektivní pomoc odborníků. 

Odhady odborníků hovoří o tom, že nějakou formu násilí v rodině zažívá v České republice více jak 10% dětí, to znamená 2-3 děti ve školní třídě. V České republice ale neexistuje dobře fungující systém včasné identifikace problému a poskytnutí pomoci těmto dětem. Chování těchto dětí v kolektivu pak mnohdy narušuje výuku, jsou nezvladatelné, neuznávají autority, učitelé si s nimi nevědí rady. Centrum LOCIKA společně s Prahou 7 představily na tiskovém brífinku projekt prevence násilí na školách. Klíčem k pomoci může být edukace učitelů, jak tyto děti rozpoznat a jak pracovat s jejich traumatem.

Z našich zkušeností můžeme říct, že se velmi často jedná o naše klienty, které k nám nikdo neposlal. Děti svým chováním zrcadlí nepohodu, kterou zažívají doma. Mohou tak mít problémy s agresivním chováním vůči okolí či vůči sobě, s regulací svých emocí, se soustředěním, potíže se vztahy s vrstevníky i autoritami ve škole. Pro okolí často reagují nevypočitatelně a nesrozumitelně, ostatní se jich bojí. Není potřeba je nálepkovat, ale hlavní je, těmto dětem umět pomoci a to často zahrnuje práci s celou rodinou,“ uvedla Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA.

Systém péče o ohrožené děti je roztříštěný a nejjednodušší je změna na komunální úrovni,“ uvedla radní pro školství a vzdělávání Prahy 7 Hana Šišková. Ta společně s Petrou Wünschovou představila na tiskovém brífinku v Centru LOCIKA projekt vzdělávání učitelů. Jeho cílem je podpořit pedagogy, aby uměli rozpoznat traumatizované děti a uměli jim také efektivně pomoci. V Praze 7 již třetím rokem funguje skupina KOS (komunitní skupina Prahy 7 pro řešení případů domácího násilí s ohledem na zájem dítěte). Na setkání skupiny se v loňském roce objevila velká potřeba ze strany zástupců škol tuto problematiku řešit.
Je důležité podpořit učitele, aby se nedostávali do neřešitelných situací, aby věděli, jak na děti s problémovým chováním reagovat. Víme o příkladech dobré praxe na zahraničních školách, jež působí v České republice, “ doplnila radní Šišková.


Na podzim proběhne na základních školách Prahy 7 deset přednášek pro učitele, které povedou experti z LOCIKY. Společně s učiteli plánují také sestavit preventivní program včasné identifikace a pomoci dětem traumatizovaným násilím v rodině.

Mnoho dětí, jež zažily trauma, nejsou v systému péče o děti a dospívající dobře rozpoznány. Zbytečně pak dostanou například nálepku ADHD, poruch chování a jiných diagnóz. Pomoc je však kontraproduktivní, protože se neřeší pravá příčina problému. O problematice projevů dětí s traumatem a práci s traumatizovanými dětmi na brífinku hovořila klinická psycholožka PhDr. Leona Jochmannová, z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Na toto téma aktuálně dokončila výzkum pro svou disertační práci a připravuje pro nakladatelství Grada knihu pod názvem „Trauma u dětí“.

Právě ve škole, kde děti tráví nejvíce času, je potřeba, aby se o této problematice vědělo a učitelé měli dostatečnou podporu k tomu, aby se necítili bezradní, ale věděli jak jednat. Na tyto body reaguje i nový akční plán prevence domácího násilí. Doposud se účinnou prevenci ani vzdělávání do škol nedařilo díky systémovým bariérám dostat. Proto máme velkou radost z této spolupráce na komunální úrovni, která může ukázat, jak účinně a v zájmu dětí si s tímto problémem poradit,“ uzavřela Wünschová.


Centrum LOCIKA, z.ú.
Centrum LOCIKA, zahájilo svou činnost v květnu 2015. Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Vzniklo na základě dlouholetých zkušeností a vysoké poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Pražský magistrát udělil Centru pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Ročně odborníci centra pomohou až 200 dětem a jejich rodinám. Služby centrum poskytuje na adrese Umělecká 6, Praha 7.

Za uplynulé čtyři roky Centru LOCIKA pomohlo 694 dětem, 405 rodinám, uskutečnilo se zde 19 844 terapeutických sezení. Odborníci Centra uspořádali 53 akcí pro širokou i odbornou veřejnost, natočili 4 preventivní videa a realizovali 5 kampaní.
www.centrumlocika.cz

Facebook Centrum Locika