archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve středu 13. 6. budou na dětském hřišti v Jateční ulici „Sedmikráska“ prováděny zdravotní a bezpečnostní řezy na stromech.V zájmu vlastní bezpečnosti dbejte, prosím, příkazů pracovníků firmy, respektujte zákazy vstupu a při pohybu po ploše buďte opatrní.     

Tyto práce budou prováděny odbornou arboristickou firmou, která je držitelem certifikátu ETW (Evropský arborista) – tento certifikát zajišťuje, že pracovník složil odbornou zkoušku prověřující vzdělání a praxi v oboru. Povinností držitele certifikátu je další průběžné vzdělávání. Toto ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les. Veškeré odborné práce budou probíhat dle platných standardů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – konkrétně standard SPPK A02 002:2015 – Řez stromů a v souladu s plánem péče o dřeviny vypracovaným společností Safe Trees, s.r.o., jejíž pracovníci budou provádět i technický dozor.