Zápisy budoucích prvňáčků pro školní rok 2019/2020 se v Praze 7 konají ve dnech 3. a 4. 4. od 14:00 do 18:00 hod. a to včetně přípravných tříd. Výjimkou je Bratrská škola, ve které se zápis bude konat 2. – 4. 4., od 8:30 do 17:00 hodin. Školství a vzdělávání bude také hlavním tématem únorového Hobuletu, kde krom jiného naleznete také přehled a představení všech základních škol na Sedmičce.

Ve škole se u zápisů předkládá:

· rodný list dítěte (či jiný rovnocenný doklad)

· občanský průkaz

Máte-li posudek z poradenského zařízení či od odborného lékaře, je možné zažádat o odklad, avšak zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte. Spádovost (rozdělení školských obvodů) městské části Praha 7 řeší obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 1/2018 o školských obvodech základních škol, kterou naleznete zde.

Více informací k zápisům naleznete zde.

S případnými dotazy se můžete obracet na jednotlivé školy nebo na Odbor vzdělávání a projektového řízení, Bc. Evu Krejcarovou, mail: KrejcarovaE@praha7.cz, tel: 739 553 181.