archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Zápisy budoucích prvňáčků pro školní rok 2019/2020 se v Praze 7 konají ve dnech 3. a 4. dubna od 14 do 18 hodin a to včetně přípravných tříd. Výjimkou je Bratrská škola, ve které se zápis bude konat 2.-4. dubna, od 8.30 do 17 hodin. Školství a vzdělávání bylo také hlavním tématem únorového Hobuletu, kde krom jiného byl zveřejněn také přehled a představení všech základních škol na Sedmičce.

Co budu (jako rodič či zákonný zástupce) potřebovat k zápisu: 

  • Rodný list dítěte (či jiný rovnocenný doklad)
  • Občanský průkaz (občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR)

Máte-li posudek z poradenského zařízení a od odborného lékaře, je možné zažádat o odklad, avšak zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8 let.

UPOZORŇUJEME, že na základě novely školského zákona je již možné přijímat do přípravných tříd i děti bez odkladu, v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Spádovost (rozdělení školských obvodů) městské části Praha 7 řeší obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 1/2018 o školských obvodech základních škol.

Více informací k zápisům naleznete zde.

S případnými dotazy se můžete obracet na jednotlivé školy nebo na Odbor vzdělávání a projektového řízení, Bc. Evu Krejcarovou, mail: KrejcarovaE@praha7.cz, tel: 739 553 181.