archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Zápis do dětské skupiny Panorama, která bude sídlit v areálu Výstaviště v zázemí Maroldova panoramatu, se bude konat 3. a 4. října 2018 od 13.30 do 16.00 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele v budově mateřské školy U Studánky 4. Dětská skupina je určena pro 12 dětí od 2 let až do předškolního roku a bude v provozu ve všední dny od 7.00 do 16.00 hodin. 

Dětská skupina Panorama byla zřízena při Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ U Studánky, Umělecká 850/8, 170 00, Praha 7, zastoupená ředitelem Mgr. Bohumilem Kettnerem.

Veškeré informace o provozu jsou obsaženy ve Smlouvě o poskytnutí péče o dítě v Dětské skupině PANORAMA.

S sebou je třeba přinést vyplněnou dokumentaci, potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo povinnému očkování, doklad totožnosti zákonného zástupce a potvrzení o trvalém pobytu dítěte na Praze 7.

Pro další informace můžete kontaktovat zástupkyni ředitele p. Lucii Nyklovou, tel.: 725 818 879, mail: msustudanky@seznam.cz.

Dokumenty:
Evidenční list
Příjem do dětské skupiny – kritéria
Smlouva o poskytnutí péče
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
Karta účastníka projektu – čj
Karta účastníka projektu – čj+aj