archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V čase, kdy vám Hobulet dorazil do schránky a nyní si v něm listujete, je to už více než měsíc od ruské invaze na Ukrajinu. Současné dění v zemi vzdálené od nás jen 1 500 kilometrů znepokojuje a stresuje nejen dospělé, ale také děti – koneckonců válku můžeme sledovat prakticky v přímém přenosu a informací i dezinformací je až přespříliš. Řada organizací sepsala praktické rady a připravila materiály pro rodiče i pedagogy, které přibližují, jak si zachovat duševní zdraví, jak o tématu válečného konfliktu mluvit s dětmi či jak přistupovat k lidem zasaženým válkou. V tomto textu přinášíme návody, které nám pomohou se s nastalou situací lépe vyrovnat a být lidem postiženým válečným konfliktem dobrými sousedy. Upozorňujeme také na informační zdroje a vzdělávací materiály v češtině i ukrajinštině či na užitečné portály shromažďující pomoc.

Jak mluvit s dětmi o válce
Sedmičkové Centrum Locika primárně pomáhá dětem, které zažívají násilí v rodině. Nyní se obšírně věnuje tématu války a na svých webových stránkách zveřejňuje letáky v českém i ukrajinském jazyce. „Je bolestně těžké mluvit s dětmi o válce. A vzhledem k tomu, že děti mají přístup k médiím, je téměř nemožné je ochránit před děsivými a matoucími světovými událostmi. To, co říkáme svým dětem, závisí na jejich věku, na otázkách, které kladou, a na našem vlastním politickém a morálním přesvědčení. Ať už se cítíme ohledně dění na Ukrajině jakkoli, chceme děti povzbudit, aby se i nadále zajímaly o svět, vážily si mírového řešení problémů a bez obav za námi chodily s dotazy i obavami a důvěřovaly v to, že svět může být bezpečné místo,“ dodávají pracovníci Lociky.

Nelžete jim
Poskytněte dětem pravdivé informace v rozsahu úměrném jejich věku.

Vytvořte vhodné podmínky pro rozhovor
Je důležité, aby se děti cítily v bezpečí a v klidu.

Dejte dětem prostor, aby mohly mluvit o svém strachu
Řekněte jim, že jste tu pro ně. Nespěchejte. Nezlehčujte a nezpochybňujte jejich pocity. Dejte dětem najevo, že chápete, že to, co se děje, je matoucí a komplikované. Řekněte jim, že pocity, které mohou zažívat, jsou normální reakcí na nenormální situaci – válku. Pomozte dětem vyjádřit jejich pocity například hrou, kresbou nebo formou krátké básně, povídky, příběhu…

Vyhněte se stereotypům
Vyvarujte se škodlivých stereotypů a generalizací. Ať už jsou naše pocity ohledně Ruska a Putina jakékoli, děti by měly vědět, že ne všichni Rusové jsou kvůli tomu špatní lidé.

Zajímejte se, co si děti o tom všem myslí
Snažte se naslouchat, zjistěte, co už děti vědí, co slyšely a jak se o tom dozvěděly. Dejte jim najevo, že jste rádi, že s nimi o tom můžete mluvit. Podělte se o své názory a pocity ohledně konfliktu na Ukrajině. Dovolte dětem, aby vyjádřily své vlastní názory a emoce. Nenechávejte v tom ani starší děti a dospívající. Bavte se s nimi o všem, co v médiích vidí a slyší.

Uznejte náročnost situace a mějte ohledy
Buďte zvlášť citliví k dětem, které mohou být válkou více zasaženy (například mají příbuzné na Ukrajině či v Rusku, rodiče v ozbrojených složkách, případně mají za sebou jiné závažné trauma).

Co ještě pomáhá?
Ukažte dětem příklady lidí a organizací, které pomáhají. Mluvte o příbězích lidí, kteří válku zažili a tuto zkušenost dobře zvládli. Společně zkuste vymyslet způsob, jak se můžete zapojit i vy. Podporujte soucit a další důležité hodnoty. Nezapomínejte pečovat i o sebe. Aktivně vyhledávejte spolu s dětmi pozitivní zážitky.

Pamatujte, že společné sdílení, vzájemná podpora, kontakt a příklady dobré praxe jsou nejlepší způsob, jak zvládnout náročné a nečekané události.

Text – Centrum Locika, www.centrumlocika.cz


Nepanikař! Psychologická pomoc v mobilu
Tři studenti brněnského Vysokého učení technického vyvinuli mobilní aplikaci Nepanikař. Odborníka nenahradí, ale poskytuje rychlou první psychologickou pomoc. Nabízí sedm základních modulů: deprese, úzkost a panika, chci si ublížit, myšlenky na sebevraždu, poruchy příjmu potravy, mé záznamy a kontakty na odbornou pomoc. Uživatele provede třeba dechovými cvičeními, která mohou pomoci při úzkostech, nebo jim dá praktické tipy při depresi. Aplikace Nepanikař je zdarma, v deseti jazycích – nově se ji podařilo přeložit i do ukrajinštiny. → www.nepanikar.eu


Jak mluvit s lidmi zasaženými válkou (pro jejich blízké a dobrovolníky)

1. Lidé přicházející z válečných oblastí mohou mít nejrůznější pocity – mohou cítit smutek, lítost nad tím, co všechno se v jejich zemi děje, mohou zažívat úzkost a mít strach o své blízké, kteří museli ve válce zůstat, také obavy z neznámého v nové zemi, z nového jazyka, z kontaktu s různými institucemi. Je možné, že cítí vztek, že se jim děje nespravedlnost, mohou mít pocity studu za to, že své zemi nedokázali lépe pomoci, někdo může naopak pociťovat i uvolněnost z toho, že je v bezpečí. Také se stává, že lidé, kteří prožili výrazný stres, mohou být stažení do sebe, málo komunikovat a působit tak, že neprožívají žádné emoce.

Pamatujme na to, že všechny tyto pocity jsou v reakci na tak závažný stres normální, a dávejme nově příchozím najevo, že na takové prožívání mají nárok. I my, kteří jsme tady v České republice a máme na Ukrajině rodinu, přátele nebo jsme prostě znepokojeni tím, co se na Ukrajině děje, můžeme prožívat podobné pocity.

2. Nejdůležitější je postarat se o základní životní potřeby, aby lidé měli kde bydlet a spát, aby byli v teple, měli dostatek jídla a tekutin, také je v první řadě potřeba zajistit jim péči o fyzické zdraví, pokud třeba utrpěli zranění, nemohli nějakou dobu brát pravidelně užívané léky nebo se jejich fyzické zdraví zhoršilo kvůli nevyspání, úzkosti, dehydrataci, pobytu v mrazu a podobně.

3. Důležité je také požádat o speciální dlouhodobé vízum, aby měli nově příchozí automaticky nárok na všeobecné zdravotní pojištění a ošetření ve zdravotnickém zařízení, to se týká i oblasti duševního zdraví. Také je dobré zajistit tlumočení z ukrajinštiny do češtiny a naopak, pomáhá to předejít dalšímu zbytečnému stresu z nedorozumění.

4. Snažte se vytvořit pocit bezpečí a důvěry, je zásadní, aby lidé zasažení tak stresujícími zážitky pociťovali jistotu, že se se na vás mohou s důvěrou obrátit, když se cítí špatně.

5. Důležité je naslouchat a vyjadřovat podporu: „Jsem tady s tebou, s vámi…“, „Na své pocity máš/máte nárok…“, „Společně to můžeme zvládnout, pomůžu ti/vám najít pomoc v případě potřeby a zorientovat se tady.“

6. Nevyptávat se nadbytečně na válečné zážitky a útrapy a nechtít popisovat detaily, může to být ještě více zatěžující a prohlubovat trauma, pokud o tom člověk nezačne sám mluvit. V tom případě empaticky nasloucháme, vyjadřujeme podporu, u blízkých lidí i držením za ruku, objetím a podobně, prožitky nijak nehodnotíme a nebagatelizujeme ani ještě více nedramatizujeme. Pokud vidíme, že se lidé během vyprávění necítí dobře, můžeme je vyzvat k pauze a odvést pozornost k něčemu jinému.

7. Dbáme na to, aby traumatizovaní lidé dodržovali pravidelný denní režim, pokud je to alespoň trochu možné – pravidelně jedli, pili, zařizování a aktivity střídali s odpočinkem, chodili včas spát. Můžeme je postupně zapojit do běžných domácích prací, pokud se na to budou cítit.

8. Snažit se dodržovat rituály nebo příjemné aktivity, které měli i dříve rádi – například společné pití čaje/kávy v určitou hodinu, procházky, vaření oblíbeného jídla, poslech oblíbené hudby, návštěva kostela a podobně, ale v žádném případě nikoho k ničemu nenutíme, necháváme rozhodnutí na nich, jestli se chtějí přidat.

9. Pokud mají lidé stále rodinné příslušníky ve válce, snažíme se jim zprostředkovat alespoň nějaký kontakt, je-li to jen trochu možné – představy, co se s nimi může dít, můžou být horší než realita.

Text – MUDr. Kateřina Duchoňová, psychiatrička a psychoterapeutka pro Organizaci pro uprchlíky, www.opu.cz


Vzdělávací materiály
Webová stránka Samet na školách sdružuje vzdělávací aktivity a materiály týkající se nedávné české historie a aktuálně i války na Ukrajině, které slouží učitelům, rodičům nebo i samotným dětem. Stránka je rozdělena jako rozcestník, kde si můžete vyfiltrovat formu vzdělávacího materiálu (od textového článku přes video, podcast nebo online besedu) a také věkové zacílení dle stupně ZŠ nebo SŠ. Průběžně aktualizovanou stránku spravuje spolek Díky, že můžem a organizace Post Bellum (Paměť národa). → www.sametnaskolach.cz/ukrajina

Webový portál České televize ČT EDU připravil pro žáky prvního stupně ZŠ odpovědi na otázky, které by je možná napadly. Na stránce najdete slovníček pojmů (kde je Ukrajina, kdo je uprchlík, co znamená dezinformace a kdo Ukrajině pomáhá) i videa, kde se naučíte základní ukrajinská slovíčka a dozvíte se, proč je důležitá práce novináře nebo jak funguje polní nemocnice. Pokud se děti budou chtít zeptat na něco jiného, mohou použít formulář dostupný ve spodní části webové stránky. → decko.ceskatelevize.cz/ukrajina

Vzdělávací program JSNS (dříve Jeden svět na školách) organizace Člověk v tísni připravil pro žáky druhého stupně ZŠ a SŠ otázky a odpovědi k válce na Ukrajině, na které odpovídají odborníci z řad novinářů a analytiků. Kde jsou počátky rusko-ukrajinského konfliktu? Kdo je Vladimir Putin? Kdo je Volodymyr Zelenskyj? Jak reagovali občané Ruska na zahájení invaze na Ukrajinu? Mladí lidé tak získají základní přehled o ruské invazi a propagandě, o historii konfliktu a jeho souvislostech. → www.jsns.cz/valka-na-ukrajine


Audionahrávky článků z Respektu
Týdeník Respekt pustil do své redakce i herce Ivana Trojana. Ten načetl čtyři články týdeníku k současné situaci na Ukrajině. Redakce původně nabízela audionahrávky pouze učitelům, ale kvůli enormnímu zájmu je poskytla všem. K poslechu a ke stažení: → www.respekt.cz/audioarchiv/audioclanky-o-ukrajine-ke-stazeni.


Knihovny Ukrajině
Společný projekt Moravské zemské knihovny v Brně a Městské knihovny v Praze vytvořil přehled výukových materiálů a zábavy pro ukrajinské děti. Najdete v něm ukrajinské knížky pro děti zdarma, audiopohádky, hry, omalovánky nebo pracovní listy, ale i materiály pro výuku češtiny. → www.ukrajina.knihovny.cz 


Na rozhlasové a televizní vlně
Český rozhlas přes svůj audioportál a mobilní aplikaci mujRozhlas.cz umožňuje poslech ukrajinského veřejnoprávního rádia. Kromě živého vysílání budou v rádiu přibývat i podcasty v ukrajinštině a ukrajinské pohádky pro děti. → www.mujrozhlas.cz/dlya-ukrainciv

Kavčí hory uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny zpřístupňují svou hlavní zpravodajskou relaci Události v ukrajinském jazyce. Služba simultánního tlumočení do ukrajinštiny je dostupná na webu iVysílání a v aplikaci HbbTV. ČT spustila také webovou stránku, na které postupně vzniká archiv odvysílaných dílů. → ceskatelevize.cz/ukrajinsky

Ukrajinskou veřejnoprávní televizi UA:PBC lze sledovat po celém světě díky aplikaci, kterou vytvořili čeští vývojáři. Bezplatná aplikace pokrývá živé zpravodajství a publicistiku. Dostupná je pro Android TV, HbbTV, pro televizory značek Samsung a LG. → www.mihybrid.com/ukraine


Zapojení se do místní komunity
Víte o ukrajinských dětech, které touží sportovat, tvořit, najít si nové kamarády a myslet aspoň na chvilku na něco veselejšího? Zeptejte se v kroužcích a zájmových organizacích, kam docházejí vaše děti, zda nenabízejí něco pro nově příchozí z Ukrajiny. Situace se dynamicky mění, nabídka roste a byla by škoda nevyužít příležitosti potěšit aspoň jedno dítě, které ze dne na den přišlo prakticky o všechno. Rozcestník aktivit s názvem Razom (v ukrajinštině společně) slouží pro děti z Ukrajiny a jejich maminky. Jeho cílem je poskytnout nově příchozím co nejklidnější začátek a přizvat je do místních komunit. Na stránce najdete nejbližší aktivity v okolí. Ve filtraci míst je uvedena i Sedmička. → www.razom.cz/cs/aktivity

Planetárium ve Stromovce nabízí zdarma odpolední projekce pořadů Polaris a Voyager s ukrajinským dabingem – 5., 21. a 28. dubna od 16.30 hodin.

DOX pořádá každý pátek od 15.30 výtvarné dílny se zkušenými lektory a tlumočením. Vstup za symbolickou 1 korunu, bez rezervace.

Bio Oko každý pátek v 11 hodin promítá dětské filmy v ukrajinštině či bez mluveného slova.

AVU zve na zábavná nedělní odpoledne pro děti i dospělé přicházející z Ukrajiny – vždy od 13 do 18 hodin v Moderní galerii AVU (Výstaviště 188) ve Stromovce.


Radnice pomáhá
Praha 7 dělá od počátku ruské invaze na Ukrajinu maximum pro to, aby lidem prchajícím před válkou zajistila veškerou potřebnou pomoc a péči. Zastupitelstvo městské části již 28. února schválilo úpravu pravidel Humanitního fondu, aby z něj bylo možné poskytnout rychlou pomoc pro individuální řešení potřeb osob v nouzi, které našly útočiště v Praze 7. Radnice rovněž jeho objem pro tyto účely navýšila částkou 300 tisíc korun a je připravena poskytnout další finance dle vývoje situace. Intenzivně řeší i problematiku nouzového ubytování uprchlíků. Ve spolupráci se společností Alza zajistila Sedmička ubytovnu na okraji Prahy pro 70 lidí z Ukrajiny, především žen a dětí, v podmínkách, které odpovídají jejich potřebám podstatně lépe než případná provizorní řešení v tělocvičnách či na podobných místech.

O uprchlíky se radnice stará, zajišťuje jim organizační, potravinovou a další materiální pomoc, ale také služby psychologa, překladatele a podobně. Proběhly také potravinové sbírky, do kterých se zapojily sedmičkové sousedské spolky či zaměstnanci úřadu. Nadále lze přispět do sbírky na Obědové konto, které je nyní k dispozici i pro děti ukrajinských uprchlíků. Zásadní je také zajištění ambulantní zdravotní péče, kterou v řadě oborů uprchlíkům na Sedmičce poskytuje zdravotnické zařízení městské části Poliklinika Prahy 7.

Sedmička však nepomáhá pouze na území Prahy. Na počátku března navázala kontakty s městem Chust na jihovýchodě Ukrajiny. Starosta města požádal o konkrétní materiální pomoc, kterou dodávka Prahy 7 s dobrovolnými řidiči již opakovaně přivezla přímo do Chustu. Jednalo se hlavně o trvanlivé potraviny, drogerii a léky, přičemž přispěli i občané Prahy 7. Humanitární pomoc byla mimo jiné směrována do místního dětského domova či do nemocnice.


Překladače a slovníky
Ukrajinský jazyk je východoslovanský jazyk, který náleží mezi slovanské jazyky, což může do určité míry usnadňovat komunikaci s občany ČR. Nicméně v dnešní době existuje řada online překladačů, slovníků a mobilních aplikací, které můžeme mít v mobilu, a tudíž ihned po ruce. Mezi nejpoužívanější patří překladač od společnosti Google – translate.google.cz. Strojový překladač vytrénovali odborníci z Matematicko-fyzikální fakulty UK za tři týdny. Využívá umělé inteligence: lindat.cz/translation. Využít lze i další online překladače, např. translator.euwebtran.eu cz.opentran.net. Mezi lidmi se dále začaly hojně sdílet česko-ukrajinské slovníky nejběžnějších frází: bit.ly/cz_uk_slovnik (jazyková škola Jipka), UKR-CZ glosář (MV ČR).


Noví spolužáci
Shkola je iniciativa ScioŠkol a brněnské firmy Ximilar. Pomáhá ukrajinským rodinám v České republice najít mateřskou, základní nebo střední školu. Mapa zobrazuje školy, které mají volná místa a jsou připraveny děti přijmout. Nabízí rovněž práci ve školství – stačí vyplnit dotazník, zda dotyčný může pracovat jako učitel, asistent pedagoga nebo třeba školní psycholog, který bude po vyplnění nasdílen více než 150 školám registrovaným na webu. → www.shkola.cz

Praha 7 nyní usilovně připravuje kapacity pro velké počty dětí. Při všech základních školách postupně zřizuje adaptační skupiny, kde se děti budou věnovat výuce a intenzivnímu studiu češtiny. V těchto skupinách budou působit čeští i ukrajinští pedagogové a asistenti. Dvě adaptační skupiny se otevřely také pro menší děti školkového věku. V další fázi však bude třeba řešit významně zvýšenou poptávku po standardní školní docházce. „Pro potřeby adaptačních skupin MČ nyní využívá prostory, které nejsou vhodné pro zřízení kmenových tříd. V další fázi však bude třeba řešit zvýšenou poptávku po standardní školní docházce. „Možnosti navýšit kapacity škol a některá další okamžitá opatření již nyní umožňuje lex Ukrajina, pokud však nemá dojít ke kolapsu již tak přetíženého školství, je třeba dále upravovat přísné podmínky pro povolování nových tříd i v prostorech, které doposud nemohly být pro školská zařízení kolaudovány,“ upozorňuje Hana Šišková, radní pro oblast školství Prahy 7.


Rozcestníky pomoci
Stojíme za Ukrajinou je iniciativa dobrovolníků napříč organizacemi a spolky. Stránka slouží jako rozcestník pomoci a sdružuje především odkazy na pomáhající organizace, instituce a dlouhodobé aktivity pro podporu Ukrajiny. Pro nabídky individuální a jednorázové pomoci slouží tržiště na stránkách Pomáhej Ukrajině, které shromažďuje různorodé nabídky a potřeby pomoci ať už od jednotlivců, firem nebo obcí. Můžete zde vyplnit jednoduchý dotazník, kde popíšete, co nabízíte, a po ověření se vaše nabídka zobrazí v databázi. Nabídky pomoci zahrnují ubytování, doučování, materiální pomoc, tlumočení nebo dobrovolnickou a administrativní pomoc v institucích. → www.stojimezaukrajinou.cz, → www.pomahejukrajine.cz


Nabídka bezplatné lékařské péče
Jako projev solidarity nabízejí někteří praktičtí lékaři bezplatnou lékařskou péči občanům Ukrajiny, kteří v ČR nemají svého praktika nebo nejsou pojištění a potřebují akutní lékařské ošetření. Zájemci na webu najdou praktické lékaře pro dospělé, pro děti i další odbornosti. → www.lekariproukrajinu.cz


Střecha nad hlavou
Máte volný byt, dům, nepronajaté pokoje v penzionu nebo hotelu a rádi poskytnete ubytování obyvatelům Ukrajiny prchajícím před válkou? Vyplňte formulář, který připravil Magistrát hl. m. Prahy. → https://pomocukrajine-ubytovani.praha.eu/


Pomoc po telefonu
Linka 1221 – linka pro Ukrajince, otázky zdravotnictví (česky, ukrajinsky)

Zdravotnické informace pro občany Ukrajiny. Zdarma na tel. 226 20 1221, volte rovnou volbu číslo 8. Operátor může zajistit spojení konferenčního hovoru s pracovníkem podpůrné linky s asistencí tlumočníka.

Linky důvěry a krizové linky
Linka seniorů Elpida – 800 200 007, denně 8–20 hodin – www.elpida.cz/linka-senioru

Linka první psychické pomoci – 116 123, nonstop – www.linkapsychickepomoci.cz

Linka pro rodinu a školu – 116 000, nonstop – www.linkaztracenedite.cz

Linka bezpečí – 116 111, nonstop – www.linkabezpeci.cz

Pražská linka důvěry – 222 580 697, nonstop – www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery

Linka důvěry Dětského krizového centra – 241 484 149, nonstop – www.ditekrize.cz

Rodičovská linka – 606 021 021, po–čt 9–21, pá 9–17 hodin, www.rodicovskalinka.cz

Linka důvěry Centra krizové intervence – 284 016 666, nonstop, bohnice.cz/krizova-pomoc


Základy ukrajinštiny
Naučte se ukrajinsky na vlastní pěst ve 125 lekcích zdarma. Pomocí krátkých audioukázek si osvojíte základní slovíčka a praktická slovní spojení. www.lingohut.com/cs/l83naučte-se-ukrajinsky.

Základy ukrajinštiny také najdete na stránce: www.loecsen.com/cs/naucitse-ukrajinština, kde si následně nabyté znalosti můžete i v demoverzi ověřit pomocí kvízu.

Pro studium přes mobilní telefon můžete využít aplikaci Duolingo – cs.duolingo.com.


Videokurzy češtiny
Základy českého jazyka je možné se naučit v sérii videí, kterou zdarma nabízí Centrum pro integraci cizinců. Videa obsahují praktická témata (orientace ve městě, počasí, datum a čas, rodina), slovní zásobu, gramatiku i online aktivity. CIC také nabízí na svých stránkách přehledné informace pro občany Ukrajiny. Registrace na webu. → www.cicops.cz/cz