archivní článek, informace již nemusí být aktuální

MČ Praha 7 vyhodnocuje letošní zápisy do škol a školek a konstatuje, že se díky každoročnímu navyšování kapacit školských zařízení opět podaří umístit všechny sedmičkové děti starší tří let. Radnice se zároveň chystá v září otevřít tři nové dětské skupiny pro mladší děti, jejichž rodiče se již potřebují vrátit do zaměstnání.

„Sledujeme statistiky, aktualizujeme demografickou studii, vyjednáváme s investory finance na školky a školy, připravujeme se na každý nový stavební projekt, který se v Praze 7 chystá. A každý rok si po zápisech oddechneme, že se nám díky tomuto enormnímu úsilí opět podařilo zajistit tolik potřebná místa pro prvňáčky, tříleté i mladší děti. Velkým problémem jsou teď kapacity středních škol, které zřizuje hlavní město. Snažíme se pomáhat i v této oblasti. Vyvíjíme tlak na to, aby přijímačky byly nastaveny spravedlivě pro všechny děti, a s hlavním městem aktuálně intenzivně řešíme možnosti posílení středních škol na území naší městské části,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Podle dat ze zápisů do základních škol v Praze 7 v září nastoupí 472 nových prvňáčků. Dalších 65 dětí bude docházet do přípravných tříd, které městská část zřídila již téměř u všech svých základních škol. Výsledky zápisů do mateřinek budou zveřejněny na konci května. Z aktuálních údajů vyplývá, že se podaří přijmout všechny nárokové děti ve věku 3–5 let, tedy zhruba 360 až 370 dětí.

„Průběžně otevíráme nové třídy a rozšiřujeme kapacity škol a školek, abychom se každoročně dokázali postarat o všechny děti našich rezidentů. Zároveň jsme se zaměřili na důslednou kontrolu spádové turistiky, aby kvůli účelovému přehlašování dětí z jiných městských částí nepřicházely o místa ve školách a školkách rodiny z Prahy 7. Předem jsme avizovali, že budeme po rodičích chtít čestná prohlášení, že zde dítě skutečně bydlí a nebylo k nám přihlášeno účelově. Nyní již lze zhodnotit, že se nám díky tomuto kroku podařilo spádové turistice ve velké míře úspěšně předejít,“ uvedla místostarostka Prahy 7 Hana Šišková, která má na starosti školství a vzdělávání.

Městská část upozorňuje rodiče, že se po zveřejnění výsledků zápisů do školek může v jednotlivých případech stát, že se některé z dětí z kapacitních důvodů nedostanou do mateřské školy, kam byly přihlášeny. Tyto případy bude radnice dále se školkami řešit na základě aktuálně volných míst. Kapacity sedmičkových mateřských škol jsou připraveny na to, aby na konci prázdnin byly všechny nárokové děti umístěny.

„Zároveň se chystáme v září otevřít tři nové dětské skupiny, z nichž každá pojme 12 dětí. Tyto skupiny se v Praze 7 již velmi osvědčily a díky nim se městská část může postarat také o děti mladší tří let,“ doplnila Hana Šišková.