archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Sedmá městská část zorganizovala na konci března pro žáky devátých tříd z Prahy 7 Zkoušky na zkoušku. Deváťáci, kteří se chystají na střední školu, si tak mohli otestovat své znalosti, připravit se na přijímací zkoušky bez stresu a získat představu, jak bude vše probíhat naostro. Městská část se tím snaží vyrovnávat poměrně nespravedlivě nastavený systém přijímacích zkoušek, které spíše než schopnosti a vědomosti žáků testují schopnost rodiny zajistit dětem mnohdy nákladnou přípravu. Na základě této iniciativy se uskutečnila schůzka starosty Prahy 7 Jana Čižinského s ředitelem státní agentury CERMAT Miroslavem Krejčím.

„Příležitost vyzkoušet si u nás zdarma přijímačky na střední školu využilo 140 deváťáků u zkoušek z češtiny a 143 žáků u zkoušek z matematiky. Vypsali jsme původně dva termíny, ale pro velký zájem jsme jejich počet rozšířili na čtyři. Chceme, aby každý měl možnost si přijímačky předem vyzkoušet bez ohledu na finanční situaci rodičů. Při této příležitosti jsem zkonstatoval, že jednotné přijímací zkoušky CERMAT zjevně nejsou nastaveny spravedlivě pro všechny. Oceňuji, že v návaznosti na toto prohlášení se mi ozval pan ředitel CERMATu a domluvili jsme si rychlou schůzku, abychom situaci probrali,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Starosta poukazuje na to, že testy CERMAT často prověřují spíše než způsobilost dítěte ke studiu více motivaci a schopnost rodičů děti na zkoušky připravit. Zvýhodňují pak děti z rodin, které si mohou dovolit zaplatit často velmi nákladné přípravné kurzy, kde se žáci naučí, jak testy CERMAT zvládnout.

„Schůzka s panem ředitelem, která se uskutečnila ve čtvrtek před Velikonocemi, proběhla v přátelském duchu. Jde nám o stejnou věc – aby jednotná přijímací zkouška byla co nejspravedlivější ke všem žákům. S panem ředitelem jsme se domluvili, že CERMAT učiní kroky, které umožní vyhodnotit výsledky přijímacích zkoušek v kontextu socioekonomické situace uchazečů. Získaná data mohou přinést zásadní poznatky pro celou agendu přijímacího řízení,“ doplnil Jan Čižinský.

„Školy dělají maximum pro to, aby děti adekvátně připravily na další studium. U přijímacích zkoušek však mají velkou výhodu ti žáci, kteří absolvují intenzivní přípravu a tento typ testů si předem osvojí. Přípravné kurzy bývají drahé a ne každá rodina si je může dovolit. U přijímaček pak dochází k tomu, že sítem mohou propadnout přirozeně nadané děti, které mají pro studium předpoklady, ale systém je znevýhodňuje,“ řekla radní Prahy 7 pro školství a vzdělávání Hana Šišková.

Praha 7 se dlouhodobě snaží přispívat k tomu, aby všechny děti dostaly adekvátní šanci své schopnosti náležitě rozvíjet. Od roku 2016 fungují v sedmé městské části Místní akční plány rozvoje vzdělávání, které sdružují zástupce radnice, škol, rodičů a dalších aktivních lidí ochotných pomáhat s rozvojem školství a podporou kvalitní výuky. Od loňského roku pak na Sedmičce probíhá pilotní projekt zaměřený na pozici sociálního pedagoga, který s dětmi a jejich rodinami řeší problémy negativně ovlivňující prospěch žáků, vztahy mezi spolužáky či školou a rodinou i celkové klima a prostředí ve třídách. Samozřejmostí je pak doučování zdarma u dětí, které to potřebují.

„Projektů souvisejících se vzděláváním je na Sedmičce podstatně více. Kromě doučování pořádáme workshopy, besedy, semináře a další aktivity, které pomáhají dětem, rodičům i učitelům. Zároveň se snažíme iniciovat změnu, která by na celostátní úrovni vedla ke spravedlivějšímu přístupu a rovné šanci na vzdělání pro všechny děti bez rozdílu,“ dodala Hana Šišková.