archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Letošní rok z důvodu pandemie COVID-19 těžce dopadá převážně na podnikatele a firmy, které se potýkají s rapidními ekonomickými ztrátami. Městská část Praha 7 ve spolupráci s poradenskou společností Grantex připravila na čtvrtek 5. listopadu 2020 od 17 hodin webinář, který se svým obsahem zaměří právě na programy státní podpory pro podnikatele v souvislosti s pandemií COVID 19. Budou představeny všechny aktuální podpůrné programy. Účastníci se dozví, koho se programy týkají, jaké jsou jejich podmínky a výše podpory i to, jakým způsobem a kde žádost podat. Prezentaci povede Mgr. Juraj Grman a online bude dostupná zde: bit.ly/34NpPfb 

Osnova webináře (časový odhad 40 minut + dotazy):

 • Úvod
 • Obecná podpůrná opatření (ANTIVIRUS, kompenzační bonus, COVID-Nájemné II)
 • Speciální pro jednotlivá odvětví:
  • COVID – Kultura II
  • COVID – Bus
  • COVID – Sport II
  • COVID – Cestovní ruch
 • Záruční programy (Záruka COVID Plus, COVID III)
 • Právní opatření (Lex COVID justice II)
 • Daňová opatření (prominutí záloh, odložení EET)

U jednotlivých opatření bude vždy řešeno, co je obsahem programu, kdo může podporu získat, v jaké výši a jaké jsou podmínky jejího získání vč. základních informací ohledně podání žádosti.

Online seminář bude přenášen pomocí programu Microsoft Teams – stačí zobrazit v internetovém prohlížeči (není třeba instalace). Pro případné dotazy je třeba funkční mikrofon.


Webinář se uskuteční pod hlavičkou Odpovědná Sedmička