Zveme vás do vestibulu naší radnice na výstavu architektonických návrhů mezinárodní architektonické soutěže na podobu nového městského bytového domu na nároží ulic Za Papírnou a Železničářů. Na výstavě se můžete seznámit se všemi přihlášenými návrhy od 45 architektonických studií z Česka i zahraničí. Je přístupná zdarma v otvírací době radnice do 20. ledna 2023.

Mezinárodní otevřenou architektonickou soutěž na novostavbu městského bytového domu na rohové parcele na nároží ulic Za Papírnou a Železničářů v blízkosti metra Nádraží Holešovice vyhlásila Praha 7 s pomocí organizátora soutěží MOBA office v červenci 2022. Své návrhy do soutěže přihlásilo 45 architektonických studií, mezi nimiž byli kromě tuzemských architektů zastoupeni také zahraniční účastníci z Německa, Maďarska, Polska, Rumunska či Velké Británie.

1. cenu si odneslo architektonické studio Apropos Architects

Cílem soutěže bylo nalezení nejlepšího architektonického návrhu městského hybridního bydlení, který přinese možnost sociálního a generačního mixu včetně ubytování osob se zdravotním postižením. Zároveň poskytne nedostatkovou občanskou vybavenost, zázemí pro dětskou skupinu či obchody. První cenu obdrželo studio Apropos Architects, s. r. o., které působí v České republice, Švýcarsku a Nizozemsku. Druhá cena připadla architektonické a projekční kanceláři AVE architekt, a. s., z Plzně. Na třetí pozici se umístil architekt Matěj Šebek z Prahy.

Více o vítězném návrhu se dočtete zde.

(zleva) Starosta MČ Praha 7 Jan Čižinský a místostarostka Lenka Burgerová, v jejíž gesci je územní rozvoj, při zahájení výstavy

Město, jakožto veřejný zadavatel a investor, dbá na navrhování staveb s výhledem dlouhodobé udržitelnosti a šetrné vynakládání finančních prostředků po celou dobu životního cyklu stavby. Náklady na stavbu budou pokryty dotací z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy ve výši 170 mil. Kč. Nový městský bytový dům by v Praze 7 mohl stát v závislosti na délce povolovacího procesu zhruba do čtyř let. Cílem městské části je stavba ekonomicky i ekologicky šetrné budovy, která bude jedním z prvních stavebních kamenů nově plánované čtvrti.


Výstava architektonických návrhů mezinárodní architektonické soutěže na podobu městského domu Za Papírnou

28. 11. 2022 – 20. 1. 2023

vestibul radnice MČ Praha 7, U Průhonu 38

otvírací době radnice

vstup zdarma