archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Rada městské části Praha 7 potvrdila rozhodnutí poroty a vyhlásila vítěze mezinárodní otevřené architektonické soutěže o návrh novostavby městského bytového domu, která vznikne na rohu ulic Železničářů a Za Papírnou. První cenu obdrželo studio Apropos Architects.

„Považujeme za zcela nezbytné, aby město i městské části reagovaly na to, že se životní náklady všech Pražanů výrazně zvyšují. Praha potřebuje mnohem větší nabídku cenově dostupných malometrážních bytů. Jdeme tomuto požadavku naproti, již před lety jsme zastavili prodej obecních bytů, opravujeme a rozšiřujeme svůj bytový fond a nyní budeme stavět nový městský bytový dům, který pojme až 60 malometrážních bytů i občanskou vybavenost. Již v případě naší radnice nebo nové Základní školy Jana Vodňanského jsme ukázali, že nejlepší způsob, jak vybrat architekty a projektanty na významné veřejné stavby, je otevřená architektonická soutěž. Proto jsme se i tentokrát vydali touto cestou,“ řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Mezinárodní otevřenou architektonickou soutěž vyhlásila Praha 7 s pomocí organizátora soutěží MOBA office s.r.o. v červenci tohoto roku. Své návrhy do soutěže přihlásilo 45 architektonických studií. Mezi autory byli kromě tuzemských architektů zastoupeni také zahraniční účastníci z Německa, Maďarska, Polska, Rumunska či Velké Británie. První cenu obdrželo studio Apropos Architects, s. r. o., které působí v České republice, Švýcarsku a Nizozemsku. Druhá cena připadla architektonické a projekční kanceláři AVE architekt, a. s., z Plzně. Na třetí pozici se umístil architekt Matěj Šebek z Prahy.

1. cena: axonometrie

Navržený objekt má šest plných nadzemních a jedno ustoupené podlaží do ulice Železničářů a pět plných nadzemních a jedno ustoupené podlaží do ulice Za Papírnou. Dům navazuje na okolní zástavbu a vytváří důstojné nároží v nově transformované městské čtvrti. Svou architekturou, výrazem a použitými materiály odkazuje na industriální minulost Holešovic.

Vítězný návrh porotu přesvědčil svým jasným konceptem, vyváženými proporcemi v půdoryse i hmotě a kvalitou společných prostorů.

„Vnitřní dispozice umožňuje jak soukromý venkovní prostor pro každý byt, tak i velkorysé sdílené prostory. Střešní terasa nabízí vyvážený mix otevřených a uzavřených prostorů. Efektivní dispozice nabízí vysoký počet bytů a spolu se zvoleným konstrukčním řešením také dostatek možností pro jejich spojování a obecně vysokou flexibilitu půdorysu,“ uvedla porota k výběru vítěze.

1. cena: vstup a fasáda z ulice Za Papírnou

V objektu je v základní podobě navrženo přes 60 bytových jednotek, převážně o velikosti 1kk do 30 m2. Z toho 30 % tvoří bezbariérové byty.

„Počet bytových jednotek v domě je koncipován s vysokou mírou variability. Byty budou určené pro seniory či lidi se zdravotním omezením, ale budou zde také startovací byty pro mladé rodiny a samoživitele či služební byty pro klíčové profese, jako jsou učitelé, zdravotní sestry, policisté či hasiči. Byty jsou proto navrženy v modulovém řešení, aby bylo možné jejich snadné spojení do větších celků pro potřeby vícečlenných rodin,“ doplnil místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka, který má na starosti vedení projektu.

1. cena: byt z ulice Za Papírnou

„Cílem návrhu je vytvoření silné sousedské komunity, jejíž členové se budou s navrženým objektem identifikovat. Vytváříme pro tento účel prostory, které obyvatele podvědomě navedou k setkávání, jako je dvorní široká pavlač, společná místnost s přístupem do zahrady ve vnitrobloku či střešní terasa s možností komunitního pěstování bylin a zeleniny,“ uvádí autoři vítězného návrhu.

1. cena: pavlač a vnitřní dvůr

Dům má navržené zelené střechy a počítá se zde také s fotovoltaickými panely, které budou využity k úspoře společné spotřeby energie v domě.

Parter domu bude aktivní, kromě komerční části zde bude umístěna i nedostatková občanská vybavenost. V tuto chvíli Praha 7 počítá s dětskou skupinou pro minimálně 21 dětí.

Náklady na stavbu budou pokryty dotací z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy ve výši 170 mil. Kč. Nový městský bytový dům by v Praze 7 mohl stát v závislosti na délce povolovacího procesu zhruba do čtyř let.

 

Výsledky mezinárodní otevřené architektonické soutěže:

1. cena – Apropos Architects 

 

2. cena – AVE architekt

 

3. cena – Matěj Šebek 

 

Všechny soutěžní návrhy jsou zveřejněny na webu organizátora soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/p7b

Praha 7 pro veřejnost uspořádá ve druhé polovině listopadu výstavu všech soutěžních návrhů ve vestibulu budovy radnice (U Průhonu 38).