archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na základě výsledků kompletní diagnostiky se Technická správa komunikací rozhodla pro výměnu nejpoškozenějších přechodových panelů Hlávkova mostu. Jedná se o část soumostí, konkrétně o trámový most V011 přes plavební kanál. Práce by měly začít 22. dubna 2020 a skončí 11. května 2020. Délka opravy je zhruba 107 m a šířka je levý jízdním pruh ve směru Wilsonova.

V rámci těchto prací dojde k rozebrání vozovkového souvrství, vybourání poškozených prefabrikovaných desek, sanaci konzol trámového mostu, k montáži nových desek, přeizolaci natavitelných asfaltových izolačních pásů a provedení vozovkového souvrství.

Dopravní omezení:

Údržbové práce budou probíhat pouze s omezením automobilové dopravy, která bude svedena do jednoho jízdního pruhu dle postupu prací. Tramvajová doprava na mostě bude bez omezení.

Zhotovitel: HOBST, a. s.