Na Praze 7 sídlí mnoho komunitních neziskových organizací, které vám nebo vašim blízkým mohou pomoci nejen v těžkých životních situacích, ale i v každodenním životě, např. formou domácí ošetřovatelské a asistenční služby nebo nabídky vzdělávacího a kulturního programu pro seniory.


Nabízí bezplatné poradenství o dostupných sociálních službách a dávkách pro seniory i pečující.

Bezplatná právní poradna organizace Alternativa 50+ je určena především pro muže a ženy, kteří se potýkají s diskriminací a znevýhodňováním na základě věku a pohlaví na trhu práce, v péči o závislou osobu nebo ve vzdělávání. Organizace samotná je nezisková a dobročinná a zabývá se hlavně pomocí výše zmíněným skupinám, pomáhá jim s hledání práce, s pohovory a celkově se získáním práce.

777 615 889, www.alternativaplus.cz

Poskytuje pečovatelské, odlehčovací a ošetřovatelské služby v domácím prostředí.

Organizace pomáhá hlavně chronicky nemocným, lidem krátce po hospitalizaci, osobám s jakkoli sníženou soběstačností atd. V každé případě poskytuje terénní pracovníky, kteří se starají o pacienty v prostředí jejich domácnosti, čímž zpříjemňují uzdravování. 

731 598 990, charitap7@seznam.cz

Zajistí péči zdravotních sester v domácím prostředí.

Organizace poskytuje služby osobám, které se nemohou za zdravotním ošetřením dostat samy. Zajišťuje služby zdravotních sester, které provádí stejná vyšetření a činnosti jako normálně v ordinaci, avšak vše v domácím prostředí.

266 712 312, 732 302 074, galium@centrum.cz, www.galium.cz

Nabízí služby osobní asistence.

Osobní asistenti, které organizace zajišťuje, pomáhají lidem upoutaným na invalidní vozík, seniorům, kteří mají sníženou schopnost pohybu, ale i lidem trpícím Alzheimerovou chorobou. Není výjimkou asistence u klientů trpících diabetem, artrózou nebo po mrtvici. Asistenti také umožňují snazší s rekonvalescencí  po chemoterapii. Dále asistují také u dětí s Downovým syndromem nebo epilepsií.

736 505 547, prahaE@hewer.org

Provozuje tísňovou linku Areíon a další služby.

Organizace poskytuje poradenské centrum, linku důvěry pro seniory v krizových situacích, zajišťuje pečovatelskou službu v domácnosti, provozuje odlehčující centrum a také pořádá velké množství akcí jako jsou přednášky, vycházky a divadlo.

222 333 546, zajemciosluzby@zivot90.cz

Organizace se zabývá komplexní pomocí umírajícím a jejich rodinám.

Mezi služby, které tato organizace poskytuje, patří poradna, odlehčení těžce nemocným v činnostech, které sami nezvládnou, a půjčovna pomůcek. Osobám s nevyléčitelnými nemocemi slouží domácí hospic, který o ně pečuje v prostředí domova. Také pořádá setkání osob, kterým nedávno zemřel někdo blízký, a pomáhá jim.

283 850 949, info@cestadomu.cz.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě