V Praze 7 sídlí mnoho komunitních neziskových organizací, které vám nebo vašim blízkým mohou pomoci nejen v těžkých životních situacích, ale i v každodenním životě, např. formou domácí ošetřovatelské a asistenční služby nebo nabídky vzdělávacího a kulturního programu pro seniory.Najdete zde internetovou kavárnu s rodinnou atmosférou a komunitní centrum pro osoby 50 +  se spoustou zajímavých akcí nejen pro pobavení, ale i poučení. Zároveň provozují sociální podnik. V něm na vaši objednávku čeká šikovný hodinový manžel a pomocnice v domácnosti.

Královská obora 74, Praha 7 (bývalý drážní domek)
tel: 720 067 441
e-mail: jana.zemanova@domusvitae.cz 
web: www.domusvitae.cz


Otevřený klub pro seniory. Klub působí pod hlavičkou Divadelního spolku Ty-já-tr v Klubu Letka. Schází se každé druhé úterý v měsíci vždy od 10 hodin. 

Letohradská 44, Praha 7
tel: 602 610 419
email: radkatesarkova@volny.cz
web: www.klubletka.cz


Besedy se zajímavými osobnostmi a kulturní akce pro veřejnost pořádané v prostorách Pečovatelského centra.

Tusarova 42, Praha 7
U Studánky 15, Praha 7
tel: 770 177 151
e-mail: koutna.z@pcp7.cz
web: www.pecovatelskecentrum.cz/kulturni-akce.html


Komorní prostředí pro seniory a rodiče samoživitele poskytující zázemí odpolednímu mezigeneračnímu klubu, přednáškám, workshopům, kulturním a zážitkovým akcím a dobrovolnictví a poradenství.

Přístavní 531/24, Praha 7
Tel: 601 141 154, 601 141 155
E-mail: alena.zagorova@obcanskeporadny.cz
Facebook: Kulturně komunitní centrum AOP – Praha 7

Místo potkávání na Letné. Mottem tohoto centra je Malujeme pro radost. Nabízí bezplatné výtvarné aktivity pro kohokoliv, zvláště pak pro seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním a mentálním postižením.

Nad Královskou oborou 55, Praha 7
Tel: 601 601 412, 602 646 665
E-mail: kkc.art@seznam.cz
web: www.kkcart.net


Vzdělávací a kulturní centrum pro aktivní seniory, které pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Pořádá kurzy, besedy, výlety, dílny a poradny.

Jankovcova 8, Praha 7
Tel: 222 264 846
E-mail: pristav7@elpida.cz
Web: www.pristav7.cz