Jste aktivní senior, hledáte smysluplné využití volného času nebo vídáte svá vnoučata jen zřídka a rádi byste byli užiteční? Jste rodiče a bydlí prarodiče vašich dětí daleko a uvítali byste občas hlídání? Dejte o sobě vědět na nástěnce projektu Babička ze sousedství, které naleznete v Informačním centru Prahy 7 (Milady Horákové 2) a v 7. patře u kanceláře č. 7.02. Konkrétní podmínky spolupráce rodin a seniorů jsou zcela na domluvě zúčastněných stran.


Naším cílem je nabídnout prostor pro kontakty se zaměřením na hlídání dětí a sousedské propojení občanů Prahy 7, které by mohlo pomoci jak rodinám s dětmi, tak i ženám zralého věku, tedy oběma stranám a podpořit mezigenerační soužití. Rádi bychom tak pomohli rodinám, které nemají nebo jen zřídkakdy vidí vlastní babičku, dále ženám zralého věku, které bývají osamělé, mají životní zkušenosti s výchovou a současně cítí potřebu pomáhat, být užitečné a předávat dalším generacím jiný pohled na svět. Rodičům toto hlídání umožní snadnější návrat do pracovního procesu a u menších dětí může být řešením v případě nedostatku míst ve školkách.

Vztah mezi rodinou a náhradní babičkou je již na svobodné domluvě obou stran. Měl by fungovat na principu přátelského vztahu a případně i na základě samostatné občanskoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi rodinou a náhradní babičkou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Poskytované služby mohou být po dohodě rodiny a náhradní babičky honorované.

BABIČKA – zájemce o hlídání dítěte v rodině

RODINA – hledající hlídání 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Philippová Kristýna, Bc., DiS.

referentka
dveře 7.01
tel. +420220144014
gsm. +420603574459
PhilippovaK@praha7.cz