Přízemní domek s valbovou střechou a klasicistními fasádami. Myslivna zmiňována roku 1794. Postavena asi koncem 18. století, později upravována. Novodobě vestavěno podkroví. Poblíž brána do Královské obory.