Dvoudílná brána v Gothardské ulici s půlkruhovým zaklenutým vjezdem a brankou pro pěší, jež vede do bývalé Štěpnice, mezi níž a Královskou oborou byla stržena zeď a scelený komplex byl roku 1804 zpřístupněn veřejnosti z podnětu hraběte Chotka. V nástavci brány vsazena deska na paměť zpřístupnění Královské zahrady. Poblíž myslivna.