V sedmé městské části nežijí jen známé tváře, ale i běžní lidé, kteří si za svou prospěšnou činnost v nejrůznějších oblastech života zaslouží naše uznání a vděk. Radnice proto 15. listopadu 2016 v aule Fakultní základní školy Umělecká ocenila občany, kteří se zasloužili o lepší Sedmičku. Nominace vyšly z návrhů široké veřejnosti.


Ocenění za záslužnou činnost získalo 28 občanů Prahy 7 – mezi jinými také tři děti a dva dospělí, kteří zachránili lidský život, dlouholetí pedagogové a lékaři, kulturní a sportovní aktéři či dobrovolníci, kteří nezištně pomáhají ostatním.

Kromě ocenění za zásluhy byly předány také čtyři Ceny MČ Praha 7, které se udílejí za dlouhodobý významný přínos městské části. Ty převzali zakladatel divadla La Fabrika Richard Balous, dokumentarista a duchovní otec Památníku ticha na bubenském nádraží Pavel Štingl, zakladatel a ředitel Centra současného umění DOX Leoš Válka a hudebník, textař a básník Jan Vodňanský.

Kategorie, ve kterých bylo možné občany na ocenění nominovat:

  • Za záchranu života
  • Za zásluhy v oblasti školství
  • Za zásluhy v oblasti zdravotnictví
  • Za zásluhy v oblasti kultury
  • Za zásluhy v oblasti sportu
  • Za zásluhy o sousedský život v Praze 7
  • Za šíření dobrého jména městské části
  • Za dobrovolnickou činnost
  • Za pomoc v nouzi

Seznam a představení všech oceněných

Cena Městské části Praha 7

Zakladatel divadla La Fabrika. Před lety si dal za cíl vytvořit umělecký prostor, kde budou tvořit převážně mladí umělci. Tento cíl se stal skutečností a divadlo si za dobu své existence získalo silnou převahu mladého publika. Název divadla vznikl spojením slov „La“, podle newyorského fenomenálního divadla La Mama, a „Fabrika“ pro původ budovy, ze které bylo divadlo vybudováno.

Dokumentarista, který se rozhodl, že ze zchátralého pražského nádraží Bubny vybuduje moderní Památník ticha. Ten má mimo jiné připomenout, že odtud byli pražští Židé deportováni do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Vystudoval katedru dokumentární tvorby na pražské FAMU a natočil desítky filmových dokumentů převážně s historickou tematikou.

Zakladatel a ředitel Centra současného umění DOX. Leoš Válka v roce 1981 odešel z tehdejšího Československa do Austrálie. V roce 1996 se natrvalo vrátil do Prahy, kde pokračoval v podnikání v oblasti stavebnictví a interiérového designu. Jeho celoživotním zájmem je architektura a současné umění. Se svým obchodním partnerem Robertem Aafjesem inicioval a posléze s finanční pomocí dalších partnerů zrealizoval projekt výstavby největší soukromé výstavní instituce v České republice. V Centru současného umění DOX dnes působí jako ředitel a předseda představenstva.

Spisovatel, herec, zpěvák, autor textů písní a lidový filosof. Jeho texty jsou plné osobitého, absurdního a intelektuálního humoru. Je jedním z významných občanů a patriotů naší městské části.

Ocenění Zastupitelstva Městské části Praha 7

Valentýna Jarošová, David Procházka, Lilith Grace Sabulová
Žáci ze základní školy na Strossmayerově náměstí zachránili ženu na kolejích před sebevraždou. Pan ředitel základní školy shrnuje: jsou to lidé (oslovení děti nemají rádi), kteří mají nejen srdce, ale i hlavu na správném místě.

Václav Šíma
Bezdomovec zpod Hlávkova mostu. Byl nominován především za to, že dne 13. září 2015 zachránil život svému kolegovi Jiřímu Ajchlerovi, o kterého se staral a který zkolaboval v blízkosti jejich příbytku. Václav mu poskytl pomoc, přivolal zdravotnickou záchrannou službu a zachránil ho před udušením.

Přemysl Vacek
Na jaře tohoto roku poskytl v tramvaji první pomoc (resuscitaci) pánovi v bezvědomí. Je to dobrodruh a horolezec. Cestování divočinou a horolezectví ho naučilo zvládat stresové situace. Absolvoval i záchranářský kurz, proto první pomoc poskytl profesionálně a bez zbytečného odkladu.

PaedDr. Věra Jakoubková
Celý svůj profesní život zasvětila Praze 7. Ve školách sedmého pražského obvodu strávila 52 let. Dlouhodobě se angažuje v oblasti předškolní výchovy. Je členkou „Poradního sboru pro předškolní vzdělávání“ při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Díky svým inspirativním nápadům a novým pohledům v oblasti předškolní výchovy má na svém kontě také autorství pedagogických metodik, spolupracovala na časově tematických plánech a své vědomosti a zkušenosti dále předává studentům Pedagogické fakulty UK v Praze.

Mgr. Bohumil Kettner
Již v roce 1989 začal působit na FZŠ v Umělecké ulici jako její ředitel. Funkci ředitele této školy zastává dosud. Pod jeho vedením obdržela škola v roce 2015 titul Vodní škola, byl zde vypracován funkční systém primární prevence, jehož součástí se stala i oblíbená soutěž Umělecká má talent. Podílel se na vypracování školního vzdělávacího programu s názvem Škola pohody a byl jedním z iniciátorů snídaní ve škole nebo letní školky. Za měsíc oslaví Mgr. Bohumil Kettner významné životní jubileum.

Klára Cibulková
Angažuje se ve prospěch rekonstrukce školního hřiště při ZŠ TGM na Ortenově nám. Pořádá sportovní akce (volejbalový turnaj, běh ve Stromovce) a osvětové akce k získání prostředků na obnovu hřiště. Pracuje také pro spolek Dolní Holešovice.

Stanislava Drahá
Více než 10 let působí Stanislava Drahá jako dobrovolnice v neziskové organizaci Život 90. Pravidelně navštěvuje osamělé seniory v rámci projektu Přátelské návštěvy. Účastní se také mnoha dalších dobrovolnických akcí. V Praze 7 mimo jiné velmi intenzivně pomáhala v úspěšném boji proti „šmejdům“.

Radim Dohnal
Dlouhodobě aktivní občan městské části Praha 7. Významně se podílí na dobrovolnických aktivitách v městské části a poděkování mu patří především za organizování sousedského sběru železa pro dobročinné účely.

Filip Volavka
Je nominován především za projekt Prazelenina. Tento projekt funguje od roku 2012 a nabízí lokální městské komunitě zahradníků, do které je zván a vítán každý, kdo touží pěstovat plodiny i mezilidské vztahy, odpočinek s lopatkou a hrabičkami v ruce, možnost potkávat se se sousedy, přáteli, známými či poznat nové a zajímavé lidi.

Karel Fořt
Na Ocenění Zastupitelstva městské části je navržen pro jeho dlouhodobý přínos v oblasti dobrovolnictví. Sám se aktivně podílí na udržování čistoty v ulicích a organizuje úklidy v okolí metra Vltavská.

Mgr. Zbyněk Mátl
Podnikatel žijící v Praze 7. Spolu s radním Františkem Voseckým stojí za úspěšným projektem podnikatelského inkubátoru Podnikavá Sedmička. U projektu stojí od úplného začátku a zcela bez nároku na odměnu již několik měsíců projekt vede po odborné stránce, vybírá témata vhodná pro účastníky a doporučuje hosty.

Ing. Eva Outratová
Od narození bydlí v Praze 7. Před dvaceti lety odešla do důchodu a jako správný aktivní důchodce se záhy zapojila do aktivit univerzit třetího věku. V rámci svých možností je aktivním členem sportovního oddílu SPV, kde vede oddíl turistů a připravuje a pořádá aktivity nejen v Praze, ale i zájezdy po zajímavých místech ČR. Již 18 let je instruktorkou trénování paměti a vede kroužky pro seniory v Praze 7.

Mgr. Michal Švarný
Již více jak deset let se aktivně účastní dobrovolnických akcí Hnutí Brontosaurus. Posléze se rozhodl pracovní akce pořádat i pro ostatní a dát tak příležitost mnoha desítkám mladých lidí smysluplně trávit volný čas. V roce 2016 byl zvolen předsedou Hnutí Brontosaurus. Jeho nadšení a energie spolu s precizností a zodpovědností z něj dělá člověka na svém místě, který se velmi kvalitně stará o to, aby každoročně díky HB pomáhalo více jak 100 000 dobrovolníků na 150 přírodních a památkových lokalitách po celé ČR.

Mgr. František Tichý
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a v roce 1993 založil s přáteli alternativní Gymnázium Přírodní škola, kde pracuje dodnes. O historii a pedagogických zkušenostech napsal knihu Přírodní škola – cesta jako cíl. Od roku 2009 se se svými studenty intenzivně věnuje problematice života a tvorbě dětí v terezínském ghettu. V roce 2014 vydal životopisnou knihu Petra Ginze s názvem „Princ se žlutou hvězdou“. V loňském roce napsal a se studenty nastudoval divadelní hru Terezínské zvony, která se věnuje životu v dětském domově Nešarim.

doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuje práci s potřebnými. Na ocenění je nominována především za pomoc při řešení svízelné životní situace hendikepované seniorky. Paní Koldinská se u ní aktivně zasadila o zajištění potřebné lékařské péče a také pomohla řešit její situaci se sociálními kurátory.

Hana Šindlerová
Prostřednictvím své firmy od dubna 2016 opakovaně přispívá krabicí plnou marmelád dětem z Azylového domu Otevřené srdce. Matky s dětmi zde často žijí na hranici životního minima a bohužel i na jídle musí šetřit. Jedním z jejich nejoblíbenějších jídel bývají palačinky s marmeládou.

MUDr. Helena Korbelářová
Lékařka působící v Praze 7. Se svými pacienty si umí za všech okolností poradit. MUDr. Korbelářová má své originální, velice humánní a hravé metody přístupu k dětem. Nabádá rodiče „volejte kdykoliv“, tedy i v noci. Je nebývale empatická. Nestává se často, že by se děti těšily k lékaři.

MUDr. Jarmila Olmerová
Pracuje jako praktická lékařka pro dospělé v Holešovicích souvisle již od roku 1970 – tedy 46 let. Letos v listopadu ji čeká životní jubileum. Je velkou profesionálkou, zdravotní péči po celou dobu poskytuje na vynikající úrovni, pacienti si jí velmi váží, pečuje již o vnoučata a pravnoučata svých prvních pacientů. Svou pracovní aktivitou dodává životní optimismus i té nejstarší generaci a zároveň je díky svým zkušenostem a schopnosti vstřebávat a využívat novinky v oboru vynikající lékařkou i pro generaci mladší.

MUDr. Eliška Sládková
Lékařka, dlouhodobě působící v Praze 7. Od října 2016 bude pracovat již jen na půl úvazku, brzy ordinaci předá a odejde do důchodu. Je velice dobrou a starostlivou lékařkou, která pomohla mnoha lidem k lepšímu zdraví a tím i k lepšímu životu. Vždy ráda komukoli pomůže, pokud se vyskytnou nějaké medicínské problémy.

Ari Lieberman
Mnoho let se nezištně věnuje natáčení a psaní článků o akcích v Praze 7. Nejen informuje, ale také zveřejňuje přenosy ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 na svém webu. Kdekoliv se něco v Praze 7 děje, je u toho, natáčí, zpovídá, píše, radí a snaží se pomoci, pokud je třeba.

PhDr. Kateřina Ebelová, Ph.D.
Pracuje v Galerii Scarabeus, která od roku 1996 pořádá měsíc co měsíc výstavy o historii Prahy 7, uměleckých osobnostech, které tu žily apod. Pořádá Letenský masopust, hraje divadlo, zkrátka oživila kulturní oblast již v době, kdy byl kulturní život v Praze 7 ještě v plenkách.

Mgr. MgA. Petr Louženský
Sbormistr Koncertního oddělení Kühnova dětského sboru. V této pozici působí od roku 2009. Sbor pod jeho vedením získal v září 2010 cenu Grand Prix na jedné z největších sborových soutěží na světě v italském Arezzu. Petr Louženský zde zároveň obdržel i zvláštní cenu pro nejlepšího dirigenta celé soutěže. V roce 2013 pak Kühnův dětský sbor dovedl k vítězství v prestižní soutěži ve španělské Tolose. Spolupracuje s mnoha dalšími pěveckými sbory.

PhDr. Jan Pirner
Sbormistr sboru Radost při ZUŠ v Šimáčkově ulici v pražských Holešovicích. Patří k nejmladší generaci sbormistrů. Ještě před několika lety zpíval v Pueri gaudentes, což je chlapecký protějšek Radosti. Sborové zpívání je kolektivní činnost, při které však záleží na každém jednotlivci. Pěstuje proto v dětech smysl pro týmovou práci a rozšiřuje jejich sociální výbavu.

Mgr. Ing. Libor Sládek
Sbormistrem Pueri gaudentes. Stává se jen zřídkakdy, že vystudovaný stavební inženýr opustí projektovou kancelář a věnuje se zcela práci s mládeží. Jako profesor Gymnázia Nad Kavalírkou v Praze 5 vystudoval ještě dva, resp. tři hudební obory na Pedagogické fakultě UK v Praze (hudební výchova, sbormistrovství a sbormistrovství chrámové hudby) a zcela se zapojil do hudebního života mládeže. Mediální ocenění Zlatý Ámos bylo evokováno právě tímto obapolným vztahem zapáleného učitele a nadšených žáků.

Mgr. Eva Pačesová
Pracovala 33 let v DDM Praha 7. Založila zde kroužek rytmiky, ze kterého později vznikl taneční klub Silueta. Letos tento klub slaví čtvrt století. Eva odchovala tanečníky, sportovce, mistry republiky, mistry světa i úspěšné trenéry. Ti se s oblibou vracejí na místo činu a vedou další a další děti, ze kterých vyrůstají nejen mistři svého oboru, ale především lidé, kteří dále předávají poselství Evy Pačesové – myšlenku společného díla a důsledné práce na svém rozvoji a kvalitního využití volného času.

Ing. Eva Petrová
Aktivní členka TJ Sokol Praha VII. Dlouhodobě se věnuje sportu a rozvoji tělovýchovy dětí a mládeže v Praze 7.

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

placeholder

Fátor Lukáš, Bc., DiS.

vedoucí odboru
dveře 7.03
tel. +420220144013
gsm. +420732410734
FatorL@Praha7.cz