Dobrovolnictví je o radosti a smysluplnosti, ale je i o zkušenosti. Člověk poznává nové téma, nové prostředí, nové lidi, jiný způsob přemýšlení, jiné priority. Dobrovolnictví mění život a obohacuje jej. A v naší společnosti se stává samozřejmostí. Přes všechny těžkosti našich každodenních životů si čím dál tím víc lidí uvědomuje, že se nemáme až tak špatně a pomoc druhým cíleně řadí do svého života. Níže najdete rady a kontakty, abyste věděli, jak a kde začít.·      Máte hodinu času týdně
·      Chcete být užiteční
·      Chcete někomu pomáhat
·      Chcete zkusit něco, co jste nikdy nezkusili
·      Chcete poznat nové lidi
·      Chcete získat nový životní pohled

Odpověděli jste na některou otázku ANO? Čtěte dál – a staňte se dobrovolníkem v Praze 7!

CO JE DOBROVOLNICTVÍ?

Dobrovolnictví jste ve vašem životě zažili a možná o tom ani nevíte. Nebo jste snad nikdy nikomu s ničím jen tak nepomohli? Pomoci sousedovi, když vás o něco požádal, laskavost pro kolegu v práci… to všechno děláme často mimoděk, automaticky, jen tak. Nečekáme za to žádnou odměnu, ale přesto něco získáváme. Pocit užitečnosti a smysluplnosti. A to je podstatou dobrovolnictví. Dělat věci jen tak, protože můžeme, protože nám samotným udělají radost a druhým pomůžou.

Dobrovolnictví je o radosti a smysluplnosti, ale je i o zkušenosti. Člověk poznává nové téma, nové prostředí, nové lidi, jiný způsob přemýšlení, jiné priority. Dobrovolnictví mění život a obohacuje jej. A v naší společnosti se stává samozřejmostí. Přes všechny těžkosti našich každodenních životů si čím dál tím víc lidí uvědomuje, že se nemáme až tak špatně a pomoc druhým cíleně řadí do svého života.

Pokusíme se vám dobrovolnictví přiblížit, vysvětlit jeho výhody, poradíme vám, jak najít to vaše téma a váš projekt a podpoříme vás, abyste se právě Vy nebáli začít!

Dobrovolnictví je něco k čemu nepotřebujete peníze a za co dostanete „zaplaceno“ tolik, že by to ani penězi vyjádřit nešlo.

KDO JE DOBROVOLNÍK?

Dobrovolník je člověk, který věnuje svůj čas, zkušenosti nebo znalosti zdarma ve prospěch druhých.
Dobrovolníkem může být úplně každý. Potřebujete jen čas, srdce a najít si to správné téma, která vás bude těšit.

PROČ BÝT DOBROVOLNÍKEM?

A proč ne? 
Každý z nás umí něco, čím může přispět ostatním. Často říkáme, že nemáme čas, ale hodinu času týdně, ano, i to k dobrovolnictví stačí, máme jistě každý.

Dobrovolnictví přináší radost do života, pocit smysluplnosti a užitečnosti. Dává nový životní rozměr a úplně jiný způsob fungování, než jsme zvyklí ve své profesi. Pomáhá rovnat si životní hodnoty i být vděční za to, jak dobře se máme. A často zjistíte, že vám dobrovolnictví pomůže srovnat si spoustu věcí ve vašem životě i lépe hospodařit s vaším časem.

CO ZNAMENÁ BÝT DOBROVOLNÍKEM PRO SENIORY?

Znamená to, že svůj život obohatíte o setkávání s lidmi, kteří mají spoustu životních zkušeností, příběhů a vnesou do vašeho života nový pohled.
Znamená to, že se možná naučíte zpomalit, protože si uvědomíte, jak nesmyslně rychle žijeme.
Znamená to, že se možná naučíte přemýšlet o mnoha věcech z jiného úhlu.
Znamená to, že si možná uvědomíte, jak málo k radost stačí.

JAK ZAČÍT?

Odpovězte si na následující otázky:

Proč bych chtěl/a být dobrovolníkem?
Kolik času týdně/měsíčně chci a můžu věnovat?
Mám nějaké zájmy, které mě opravdu baví?
Baví mě moje profese natolik, že bych jí chtěl/a ještě někde zúročit?
Jsem ochotná/ý dojíždět nebo chci něco ve své městské části?

Tohle jsou základní otázky, které vám pomohou udělat si aspoň trochu jasno. A co konkrétně můžete seniorům nabídnout?

VAŠE PROFESE

Možná je s vaší profesí spojeno zajímavé téma, o kterém byste mohli seniorům přednášet. Každá profese může být pro starší občany, kteří už nejsou ekonomicky aktivní, zajímavým pohledem do dnešního světa a dobrou příležitostí, jak se dozvědět věci, které jim pomohou zmírnit pocit vyloučení ze společnosti. Často se taková setkání stávají prostorem pro zajímavou diskuzi a zajímavé otázky, které třeba i vám dají nový pohled na vaši práci.

VAŠE ZÁJMY

Rádi cestujete, fotíte, malujete, zpíváte, čtete… cokoliv z vašich zájmů se dá přenést do setkávání se seniory. Ať už povídáním o vašich koníčcích, promítáním fotek nebo realizací workshopů, na kterých seniory něco naučíte. Každý z nás má fotky z dovolené, o které by uměl někomu vyprávět!

VAŠE VLASTNOSTI

Nemáte profesi ani zájmy, které se dají předat? Věřte, že největší radostí pro seniory je pocit, že nejsou osamělí a k ničemu. Návštěva jednou týdně, pocit, že někdo jde jen za nimi, je rozhodně plnohodnotnou cestou, jak se jako dobrovolník realizovat. Stačí si zkrátka povídat.

Pokud byste se rozhodli pro podporu již starších seniorů, jejichž zdravotní stav neumožňuje plnohodnotný rozhovor, můžete trávit čas svou přítomností u lůžka, předčítáním nebo podobnou příjemnou aktivitou, která nepředpokládá aktivní zapojení seniora. I to je cenné a právě na takové činnosti často pečovatelky nebo sestřičky nemají tolik času, kolik by si přály.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM SI VYBRAL SPRÁVNĚ?

Dopředu nejde vše poznat na 100%, ale spousta faktorů vám napoví, jestli vámi vybraný projekt je dobrovolníkům otevřený a umí s nimi pracovat.  

1.    Když si na internetu najdete webové stránky organizace, měli byste najít i informaci pro potenciální dobrovolníky a dočíst se, jak se můžete zapojit. To je dobrá známka, že o dobrovolníky stojí.
2.    Pokud projekt nemá webové stránky nebo výzvu pro dobrovolníky, i tak jim zkuste zavolat nebo poslat email s dotazem na možnosti. Podle reakce poznáte, jestli jste vítáni nebo naopak.
3.    Domluvte si osobní schůzku. Na té by vám měli říct, co všechno dobrovolníci v organizaci mohou dělat, jak fungují, jaký je systém práce s nimi. Měli byste mít pocit, že vědí, o čem mluví a mají zkušenosti. A měli byste dostat možnost doptat se na cokoliv, co vás zajímá.
4.    Některé projekty si dobrovolníky sami školí, aby předem věděli všechny důležité informace. Jsou ale i projekty, kde stačí krátká informační schůzka a můžete začít.
5.    Je důležité vědět, že dobrovolník nikdy nenahrazuje práci profesionála! Rozhodně byste neměli být vyzýváni k tomu, abyste pracovali za někoho! Jste výpomocí navíc, ne levná pracovní síla!
6.    Také je dobré mít na paměti, že dobrovolník nikdy nedělá činnost jen proto, že se do ní nikomu jinému nechce. Nikdo by Vás proto neměl nutit dělat něco, co se nikomu jinému dělat nechce. Dobrovolník je vždy plnohodnotnou součástí týmu.
7.    Měli byste mít jasno v tom, na koho se s čím můžete obrátit, když potřebujete něco řešit. Takovou osobou bývá koordinátor dobrovolníků, který je právě od toho, aby se staral o vaši spokojenost a pomáhal vám. Pokud není v projektu přímo koordinátor, i tak byste měli vědět, za kým jít, když potřebujete.
8.    Projekty, organizace a instituce v této příručce působí v naší městské části. Společně jsme s nimi možnosti dobrovolnictví konzultovali a tak věříme, že i to je dobrá známka jejich profesionality, otevřenosti a zájmu spolupracovat.

PRÁVA A POVINNOSTI DOBROVOLNÍKŮ

Známkou profesionality organizace je i to, když má pro své dobrovolníky zpracované jejich práva a povinnosti. Většinou tomu tak bývá u organizací, které se věnují sociálním službám a dobrovolníci přicházejí do kontaktu s jejich klienty. U kulturních nebo vzdělávacích projektů toto zvykem nebývá. Rozhodně se ale vždy můžete na takovou otázku doptat a měli byste dostat byť třeba jen ústní odpověď. I ta vám napoví, jestli má organizace ve své spolupráci s dobrovolníky jasno a chce, aby se u ní dobrovolníci cítili dobře.

Pro Vaši představu zde uvádíme příklad toho, jak mohou být práva a povinnosti naformulována.

PRÁVO NA INFORMACE

Dobrovolník má právo vědět veškeré informace, které se přímo dotýkají jeho dobrovolnické činnosti, včetně informací o činnosti organizace, pro kterou se rozhodl být dobrovolníkem.

PRÁVO NA VZDĚLÁVÁNÍ

Dobrovolník má právo na úvodní informační setkání, odborné vzdělávání, které mu umožní rozvoj jeho dobrovolnické činnosti.

PRÁVO NA KOMUNIKACI

Dobrovolník má právo na pravidelnou komunikaci s osobou, která má jeho vedení na starosti. V některých organizacích bývá součástí i intervize (interní porady týmu) a supervize (setkávání s externím odborníkem, který pomáhá řešit fungování projektu). Dobrovolník tak získává zpětnou vazbu ke své práci.

PRÁVO NA SEBEREALIZACI

Dobrovolník má právo realizovat v rámci dobrovolnické činnosti takové aktivity, které naplňují jeho očekávání. Stejně tak má dobrovolník právo říci „NE“ činnostem, které nevnímá v souladu se svou dobrovolnickou činností.

A povinnosti dobrovolníků? Nejčastěji bývá povinnost formulováno jako zavázání se k činnosti, kterou se dobrovolník rozhodl pro projekt vykonávat. Často bývá zdůrazněna mlčenlivost o skutečnostech, které se dobrovolník o klientech (v případě, že se jedná o sociální služby) dozví.

Každý projekt je jiný, každé téma má svá specifika a tak i práva a povinnosti vypadají jinak. Vždy byste ale měli mít k dispozici někoho, kdo vám poradí a pomůže, když to budete potřebovat.

KAM NA SEDMIČCE ZA SENIORY? 

Název Adresa/web Kontakt
Elpida

Jankovcova 8b, Praha 7, www.elpida.cz

Jan Bartoš, 777 037 112, jan.bartos@elpida.cz

Elpida se věnuje spolupráci s aktivními seniory mnoho let a nově sídlí i u nás v Praze 7, kde pořádá převážně kurzy pro seniory. Nejedná se tedy o pobytovou službu, ale do Elpidy dochází senioři, kteří žijí doma a na kurzy dochází v rámci svého volného času.
Maltézská pomoc, o.p.s

Lázeňská 2, Praha 1, www.maltezskapomoc.cz

736 620 807, theo.simko@maltezskapomoc.cz

Maltézská pomoc od roku 2008 realizuje nejen v Praze projekt „Adopce seniorů“, který si klade za cíl zmírnit osamělost starých lidí. Dobrovolník dochází za seniorem domů nebo do domova pro seniory a tráví s ním volný čas dle domluvy. Povídáním, čtením, procházkami.

Adra, o.p.s.

Markova 600/5, Praha 5, www.adra.cz

734 795 306, adra@adra.cz

Adra rovněž dlouhodobě realizuje projekt návštěv seniorů a stejně jako v jiných případech, i zde platí, že povídání, čtení nebo procházky, osamělí senioři vítají.
Hestia

Na poříčí 1041/12, Praha 1, www.hest.cz

724 775 853, info@hest.cz, budtesnami@dobrovolnik.cz

Hestia je organizace, která se tématu dobrovolnictví věnuje mnoho let a nasměřuje vás, kam budete potřebovat. Rovněž sami realizují projekt zaměřený na soužití generací a dobrovolnictví a mají svůj vlastní portál dobrovolnik.cz, kde se dozvíte další zajímavé informace.
Krása pomoci Londýnská 258/24, Praha 2, www.krasapomoci.cz 724 813 377, info@krasapomoci.cz
Dobrovolníkem můžete být v domácnosti konkrétního klienta nebo také v domovech pro seniory. Záleží na vás, co je vám bližší. Vždy je snaha o propojení dobrovolníka a seniora v blízkém okolí.
Diakonie ČCE Vlachova 1502/20, Praha 13, www.diakonie-praha.cz 603 738 034, dobrovolnici@diakonie-praha.cz
Možnost trávit pravidelně 2-3 hodiny času týdně v denním stacionáři nebo se účastnit příležitostně jako doprovod na různých kulturních nebo sportovních akcích.
Život 90 Karoliny Světlé 18, Praha 1, www.zivot90.cz 725 098 527, jana.uhlirova@zivot90.cz
Přátelské návštěvy u osamělých seniorů, obvolávání osamělých seniorů, návštěva v odlehčovacím centru, lektorská a volnočasová činnost, odborné poradenství.

BABIČKA ZE SOUSEDSTVÍ

V Praze 7 běží projekt Babička ze sousedství. Jeho cílem je propojit osamělé seniory s rodinami za účelem hlídání dětí.
Rodiče dětí získají příležitost vyrazit si někam sami, když vlastní prarodiče chybí, dětem je zprostředkován kontakt se starými lidmi, který jim přináší jiný pohled na svět a senioři mají pocit potřebnosti a získají společnost. To, kolik času spolu rodina a senior stráví, záleží pouze na nich. Stejně tak tip aktivit, pro které se rozhodnou.
Kontaktní údaje na rodinu i seniora je možné zanechat na nástěnkách umístěných v Informačních centrech Prahy 7.

SOUSEDSKÁ VÝPOMOC

Téma, které bychom rádi na sedmičce rozvíjeli je dobrovolnictví mezi sousedy. Vnímáme ho jako nepřirozenější způsob, jak si vzájemně vypomáhat a jak zlepšovat kvalitu života v naší městské části.
Přemýšleli jste, kolik sousedů z vašeho domu znáte? Jsou mezi nimi i senioři? Napadlo vás někdy zastavit se za nimi s kouskem koláče nebo dotazem, zda nepotřebují s něčím pomoci?
Uvědomujeme si, že není jednoduché jen tak přijít k cizímu bytu a zazvonit. Navíc, když tak často upozorňujeme seniory na to, aby neotvírali neznámým lidem. Věříme ale, že větší všímavost k našim sousedům, postupně bariéry odstraní a vzájemná výpomoc bude samozřejmostí.
Nebo možná pracujete v obchodě, kam místní senioři chodí a od vidění se znáte. I tady je prostor k rozhovoru o tom, zda by senior nepotřeboval vaši výpomoc.
Možná na sedmičce pořádáte akci, na kterou byste místní seniory mohli pozvat a první kontakt tak snadno navázat.

Stačí jeden malý krok, větší všímavost a chuť takovou náladu v Praze 7 vytvářet. Máte-li nějaké nápady, ozvěte se nám, rádi je podpoříme!

Koordinátorkou seniorské politiky v Praze 7 je Michaela Šormová.
Kontakt:  sormovam@praha7.cz, 777 482 466

KE STAŽENÍ: Chci pomáhat seniorům

·      Už nepracujete, ale rádi byste svůj čas naplnili
·      Chcete být užiteční
·      Chcete zúročit vaše životní zkušenosti
·      Chcete zkusit něco, co jste nikdy nezkusili
·      Chcete poznat nové lidi

Odpověděli jste na některou otázku ANO? Čtěte dál a staňte se dobrovolníkem v Praze 7!

CO JE DOBROVOLNICTVÍ?

Dobrovolnictví jste ve vašem životě zažili a možná o tom ani nevíte. Nebo jste snad nikdy nikomu s ničím jen tak nepomohli? Pomoci sousedovi, když vás o něco požádal, laskavost pro kolegu v práci… to všechno děláme často mimoděk, automaticky, jen tak. Nečekáme za to žádnou odměnu, ale přesto něco získáváme. Pocit užitečnosti a smysluplnosti. A to je podstatou dobrovolnictví. Dělat věci jen tak, protože můžeme, protože nám samotným udělají radost a druhým pomůžou.

Dobrovolnictví je o radosti a smysluplnosti, ale je i o zkušenosti. Člověk poznává nové téma, nové prostředí, nové lidi, jiný způsob přemýšlení, jiné priority. Dobrovolnictví mění život a obohacuje jej. A v naší společnosti se stává samozřejmostí. Přes všechny těžkosti našich každodenních životů si čím dál tím víc lidí uvědomuje, že se nemáme až tak špatně a pomoc druhým cíleně řadí do svého života. A uvažuje tak i čím dál tím víc seniorů.

Pokusíme se vám dobrovolnictví přiblížit, vysvětlit jeho výhody, poradíme vám, jak najít to vaše téma a váš projekt a podpoříme vás, abyste se právě Vy nebáli začít!

Dobrovolnictví je něco, k čemu nepotřebujete peníze a za co dostanete „zaplaceno“ tolik, že by to ani penězi vyjádřit nešlo.

KDO JE DOBROVOLNÍK?

Dobrovolník je člověk, který věnuje svůj čas, zkušenosti nebo znalosti zdarma ve prospěch druhých.

Dobrovolníkem může být úplně každý. Potřebujete jen čas, srdce a najít si to správné téma, která vás bude těšit.

PROČ BÝT DOBROVOLNÍKEM?

A proč ne? 

Každý z nás umí něco, čím může přispět ostatním. Nejčastějším důvodem, který starším lidem brání v tom, aby se stali dobrovolníky, je nedostatek odvahy. Pochybnosti, jestli o ně někdo bude stát, jestli to zvládnou, ostych někam zavolat a zeptat se na možnosti. Když tohle všechno překonáte, mnohonásobě se vám vaše odvaha vrátí. Váš volný čas bude naplněný, budete ve svém životě mít znovu pocit užitečnosti a smysluplnosti. Najdete možná místo, kde budou rádi využívat vaše profesní a životní zkušenosti a vy naopak spoustu nových získáte. A možná potkáte i nové přátele, kteří stejně jako vy měli pocit, že svůj čas mohou naplnit něčím prospěšným. A co hlavně? Hlavně budete mít větší radost ze života


CO ZNAMENÁ BÝT DOBROVOLNÍKEM, KDYŽ JSEM SENIOR/KA ?

Znamená to, že můžete být úplně stejně prospěšní jako kdokoliv jiný, a ještě vše obohatit o vaše životní zkušenosti.
Znamená to, že máte možnost vybrat si obor, projekt, organizaci, kde vaše celoživotní zájmy nebo profese najdou vděčné příjemce.
Znamená to, že máte možná trochu obavy, jestli to zvládnete a zda se do něčeho nového pouštět, ale je téměř jisté, že při správném výběru, nebudete litovat.
Znamená to, že získáte novou energii, kontakty, zkušenosti a životní rozměr.

Jdete do toho? Čtěte dál a najděte si to pravé téma právě pro vás!

JAK ZAČÍT?

Odpovězte si na následující otázky:
Proč bych chtěl/a být dobrovolníkem?
Kolik času týdně/měsíčně chci a můžu věnovat?
Mám nějaké zájmy, které mě opravdu baví?
Bavila mě moje profese natolik, že bych jí chtěl/a ještě někde zúročit?
Jsem ochotná/ý dojíždět nebo chci něco ve své městské části?

Tohle jsou čtyři základní otázky, které vám pomohou udělat si aspoň trochu jasno. Nemáte žádné zájmy ani profesní zkušenost, kterou byste chtěli sdílet dál? Můžete si odpovědět na otázku, jestli máte blíž k dětem, přírodě, zvířatům nebo kultuře a rozhodovat se podle toho.

KDE HLEDAT?

Pokud už máte alespoň trochu představu, jaké téma by Vás zajímalo, zkuste se podívat na konec téhle naší příručky. Najdete tam seznam institucí, projektů a organizací, které dobrovolníky vítají. O naší příručce vědí, a tak stačí zavolat a říct, že jste se o nich dočetli právě tady.

Adresář zahrnuje pouze místa v Praze 7, protože jsme chtěli, abyste to měli blízko. Pokud vás žádné téma neoslovilo, zkuste si vyhledat na internetu jiné možnosti, třeba i v rámci jiných městských částí.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM SI VYBRAL SPRÁVNĚ?

Dopředu nejde vše poznat na 100%, ale spousta faktorů vám napoví, jestli vámi vybraný projekt je dobrovolníkům otevřený a umí s nimi pracovat.  

1.    Když si na internetu najdete webové stránky organizace, měli byste najít i informaci pro potenciální dobrovolníky a dočíst se, jak se můžete zapojit. To je dobrá známka, že o dobrovolníky stojí.
2.    Pokud projekt nemá webové stránky nebo výzvu pro dobrovolníky, i tam jim zkuste zavolat nebo poslat email s dotazem na možnosti. Podle reakce poznáte, jestli jste vítáni nebo naopak.
3.    Domluvte si osobní schůzku. Na té by vám měli říct, co všechno dobrovolníci v organizaci mohou dělat, jak fungují, jaký je systém práce s nimi. Měli byste mít pocit, že vědí, o čem mluví a mají zkušenosti. A měli byste dostat možnost doptat se na cokoliv, co vás zajímá.
4.    Některé projekty si dobrovolníky sami školí, aby předem věděli všechny důležité informace. Jsou ale i projekty, kde stačí krátká informační schůzka a můžete začít.
5.    Je důležité vědět, že dobrovolník nikdy nenahrazuje práci profesionála! Rozhodně byste neměli být vyzýváni k tomu, abyste pracovali za někoho! Jste výpomocí navíc, ne levná pracovní síla!
6.    Také je dobré mít na paměti, že dobrovolník nikdy nedělá činnost jen proto, že se do ní nikomu jinému nechce. Nikdo by Vás proto neměl nutit dělat něco, co se nikomu jinému dělat nechce. Dobrovolník je vždy plnohodnotnou součástí týmu.
7.    Měli byste mít jasno v tom, na koho se s čím můžete obrátit, když potřebujete něco řešit. Takovou osobou bývá koordinátor dobrovolníků, který je právě od toho, aby se staral o vaši spokojenost a pomáhal vám. Pokud není v projektu přímo koordinátor, i tak byste měli vědět, za kým jít, když potřebujete.
8.    Projekty, organizace a instituce v této příručce působí v naší městské části. Společně jsme s nimi možnosti dobrovolnictví konzultovali a tak věříme, že i to je dobrá známka jejich profesionality, otevřenosti a zájmu spolupracovat.

PRÁVA A POVINNOSTI DOBROVOLNÍKŮ

Známkou profesionality organizace je i to, když má pro své dobrovolníky zpracované jejich práva a povinnosti. Většinou tomu tak bývá u organizací, které se věnují sociálním službám a dobrovolníci přicházejí do kontaktu s jejich klienty. U kulturních nebo vzdělávacích projektů toto zvykem nebývá. Rozhodně se ale vždy můžete na takovou otázku doptat a měli byste dostat byť třeba jen ústní odpověď. I ta vám napoví, jestli má organizace ve své spolupráci s dobrovolníky jasno a chce, aby se u ní dobrovolníci cítili dobře.

Pro Vaši představu zde uvádíme příklad toho, jak mohou být práva a povinnosti naformulována.

PRÁVO NA INFORMACE

Dobrovolník má právo vědět veškeré informace, které se přímo dotýkají jeho dobrovolnické činnosti, včetně informací o činnosti organizace, pro kterou se rozhodl být dobrovolníkem.

PRÁVO NA VZDĚLÁVÁNÍ

Dobrovolník má právo na úvodní informační setkání, odborné vzdělávání, které mu umožní rozvoj jeho dobrovolnické činnosti.

PRÁVO NA KOMUNIKACI

Dobrovolník má právo na pravidelnou komunikaci s osobou, která má jeho vedení na starosti. V některých organizacích bývá součástí i intervize (interní porady týmu) a supervize (setkávání s externím odborníkem, který pomáhá řešit fungování projektu). Dobrovolník tak získává zpětnou vazbu ke své práci.

PRÁVO NA SEBEREALIZACI

Dobrovolník má právo realizovat v rámci dobrovolnické činnosti takové aktivity, které naplňují jeho očekávání. Stejně tak má dobrovolník právo říci „NE“ činnostem, které nevnímá v souladu se svou dobrovolnickou činností.

A povinnosti dobrovolníků? Nejčastěji bývá povinnost formulováno jako zavázání se k činnosti, kterou se dobrovolník rozhodl pro projekt vykonávat. Často bývá zdůrazněna mlčenlivost o skutečnostech, které se dobrovolník o klientech (v případě, že se jedná o sociální služby) dozví.

Každý projekt je jiný, každé téma má svá specifika a tak i práva a povinnosti vypadají jinak. Vždy byste ale měli mít k dispozici někoho, kdo vám poradí a pomůže, když to budete potřebovat.

KDE NA SEDMIČCE?

ŠKOLKY

Pokud máte rádi malé děti a rádi s nimi trávíte čas, zkuste se obrátit na některou školku. Čtecí babičky už v některých školkách fungují a děti je mají moc rády. A jistě uvítají i dědečka! A pokud vás zrovna čtení nebaví, můžete doprovázet děti na vycházky, trávit s nimi čas při hrách nebo cokoliv dalšího, na čem se domluvíte.

Školky jsou tím pravým místem pro ty trpělivé z Vás, koho těší společnost malých dětí a pro ty z Vás, kdo touží stát se náhradní babičkou nebo dědečkem, byť jen občasným. Dobrovolnictví ve školkách je o radosti, tvořivosti, dětské pozitivní energii a oboustranně přínosném setkávání generací.

Název Adresa/web Kontakt
MŠ Kouzelná fazolka

Korunovační 8/164, www.kouzelnafazolka.cz

Mgr. Helena Valentová, 737 815 378, kouzelnafazolka@gmail.com

MŠ Kostelní

Kostelní 37/7, www.mskostelni.cz

Hana Hamšíková, 233 374 436, reditelka@mskostelni.cz

MŠ U studánky

U studánky 851/4, www.msustudanky.webnode.cz

Lucie Nyklová, 725 828 879, msustudanky@seznam.cz

MŠ U uranie

Na Maninách 1080/29a, www.msuranie.net

Bc. Jitka Dědinová, 739 630 246, uranie@volny.net

Fakultní MŠ při Ped.fakultě

Na výšinách 1075/3, www.msnavysinach.cz

Mgr. Michaela Eklová, 233 373 770 (linka 21), info@msnavysinach.cz

MŠ Tusarova

Tusarova 27, www.skolatusarova.cz

Mgr. Monika Nezbedová, 603 338 256, reditelka.tusarova@seznam.cz

MŠ Janovského

Janovského 53

220 870 517, ms.janovskeho@centrum.cz

MŠ MalýVelký strom, z.ú.

Dobrovského 16, www.malyvelkystrom.com

Bc. Julie Kašparová, tel. 728 972 851, malyvelkystrom@email.cz

ŠKOLY

Spolupráci s dobrovolníky jsou na sedmičce otevřené i základní školy. A většina z nich má dokonce i zkušenosti v tomto tématu a ráda je bude třeba i díky spolupráci s vámi rozšiřovat. A co je největší zájem mezi učiteli i mezi žáky? O zajímavé životní příběhy. Můžete docházet do škol dětem vyprávět o vašem životě a o věcech, které už ony a možná ani jejich rodiče, nepamatují. Můžete doprovázet děti na školní akce nebo vypomáhat v družině. Možností je spousta. Vyberte si, jaká škola se vám líbí nebo je pro vás nejblíž a neváhejte se na ně s nabídkou obrátit.

Název Adresa/web Kontakt
ZŠ Korunovační

Korunovační 8, www.korunka.gns.cz

Mgr. Tomáš Komrska, 731 189 723, korunka@gns.cz

ZŠ Strossmayerovo nám.

Strossmayerovo nám. 4, www.zs-stross.cz

Mgr. František Rada, 604 272 473, frantisek.rada@zs-stross.cz

ZŠ Tusarova

Tusarova 21, www.skolatusarova.cz

Mgr. Monika Nezbedová, 603 338 256, reditelka.tusarova@seznam.cz

FZŠ Umělecká při PF UK

Umělecká 8, www.fzsumelecka.cz

Mgr.Bohumil Kettner, 602 250 101, fzsumelecka@seznam.cz

 

KULTURA/VOLNÝ ČAS/TECHNIKA

Do této kapitoly jsme zařadili vše, co se týká umění, ale i vědy a volnočasových aktivit. A protože je nabídka pestrá, najdete v tomto případě u každé instituce konkrétní možnosti, kterým se zde můžete jako dobrovolníci věnovat.

Klíčem pro správný výběr mohou být třeba vaše zájmy a koníčky. Můžete nabídnout své celoživotní znalosti nebo zkušenosti z oboru nebo naopak nové načerpat.

Název Adresa/web Kontakt
Galerie Scarabeus

Jana Zajíce 7, www.galeriescarabeus.cz

PhDr.Kateřina Ebelová, PhD., 603 552 758, scarabeus@galeriescarabeus.cz

V Galerii Scarabeus se můžete jako dobrovolník realizovat takto:

 • pomoc s evidencí sbírkových předmětů
 • asistenci při prohlídkách větších skupin dětí
 • práce spojené s drobnými rukodělnými činnostmi
 • spolupráce při projektech v galerijní zahradě a na venkovní scéně
 • cokoliv dalšího, co s tématem souvisí a můžete nabídnout

Výtvarný ateliér Kreslírna

Havanská 131/4, www.kreslirna.cz

Mgr.art. Andrea Šafaříková, 776 543 405, andrea.safarikova@gmail.com

V Kreslírně uvítají vystudovaného umělce/výtvarníka a zapojí vás takto:

 • vedení kurzů pro seniory
 • vedení kurzy pro dětí ze sociálně slabých rodin
 • jednorázové workshopy nebo přednášky
 • cokoliv dalšího, co s tématem souvisí a můžete nabídnout

Planetárium Praha

Královská obora 233, www.planetarium.cz

Ing. Pavla Kolaříková, 220 999 001, kolarikova@planetarium.cz

V Planetáriu se jako dobrovolník můžete realizovat takto:

 • výpomoc s pořadatelskou službou při skupinových návštěvách
 • dohlížení na exponáty
 • komunikace s návštěvníky při prohlídkách
 • cokoliv dalšího, co s tématem souvisí a můžete nabídnout

Dům dětí a mládeže

Šimáčkova 16, www.ddmpraha7.cz

Mgr. Jiří Svoboda, 602 157 884, svoboda@ddmpraha7.cz

Dům dětí a mládeže uvítá dobrovolníky, které zajímá téma:

 • divadlo
 • rukodělné práce
 • kurz automodelářů
 • stolní tenis s dětmi
 • přednášková činnost pro děti a mládež
 • cokoliv dalšího, co s tématem souvisí a můžete nabídnout

Rodinné centrum Letná

Janovského 24, www.rcletna.cz

Silvie Ježková, 775 562 672, kontakt@rcletna.cz

Rodinné centrum uvítá dobrovolníky, kteří hledají spolupráce s dětmi a maminkami:

 • dohled nad dětmi zatímco maminky cvičí
 • pomoc s realizací akcí pro maminky a děti
 • pomoc s přípravou oslav a programů pro děti a těhotné maminky
 • cokoliv dalšího, co s tématem souvisí a můžete nabídnout

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Láká Vás pomáhat lidem v tíživé životní situaci, dětem, seniorům nebo handicapovaným? V Praze 7 sídlí spousta organizací, která se těmto tématům věnují. Výhodou je, že většina z nich již má s dobrovolníky nějaké zkušenosti.

Název Adresa/web Kontakt
Člověk v tísni (předškolní klub v azylovém domě)

Za papírnou 7, www.clovekvtisnic.cz

Václav Kučera, 777 782 066, vaclav.kucera@clovekvtisni.cz

V azylovém domě můžete být dobrovolník pro doučování dětí a nebo pro předškolní klub.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Strossmayerovo náměstí 4, Praha 7

602 677 653, spmp.praha@volny.cz

V této organizaci uvítají pomoc dobrovolníků při organizaci a realizaci nejrůznějších akcí a aktivit pro klienty. Vítané jsou organizační a komunikační schopnosti.
Acorus

Dělnická 12, Praha 7, www.acorus.cz

605 370 397, info@acorus.cz

V Acorusu se nejlépe uplatníte třeba při hlídání dětí v rámci jednotlivých programů.
Nadační fond Dar zraku Tusarova 42, Praha 7

722 901 683, Info@darzraku.cz

Tato organizace využije dobrovolníky, kteří se orientují v sociální sféře a ty, kteří mají organizační schopnosti a vypomohou s přípravou nejrůznějších akcí.
Mezi námi o.p.s.

Československého exilu 4, P4, www.mezi-nami.cz

Linda Obrtelová, 777 252 505, info@mezi-nami.cz

Mezi námi se věnuje mezigeneračním setkáváním. Jejich projekty uvítají čtecí babičky do školek a nebo výpomoc v podobě doprovodu školkových dětí do zařízení pro seniory.
Otevřené srdce o.p.s.

Za papírnou 7, Praha 7, www.otevrenesrdce.cz

602 455 573, azylovy.dum@seznam.cz

Azylový dům uvítá dobrovolníky, kteří by doprovázeli maminky na úřady a pomáhali jim vyřizovat nutné záležitosti. Také se zde můžete uplatnit při aktivitách pro děti.

Domus Vitae z.ú. Královská obora 74, Praha 7, www.domusvitae.cz Tereza Kulhánková, , 731 142 109, tereza.kulhankova@domusvitae.cz
Tato organizace chystá projekt kavárničky, ve které můžete vypomáhat, rovněž se uplatníte při organizování různých akcí a nebo jako mentoři dětí ze sociálně slabých rodin.
Altán art z.s.

Nad Královskou oborou 55, Praha 7, www.atelierradostnetvorby.cz

Vladimír Drábek, 602 646 665, drabekvladimir@gmail.com

Zde můžete dobrovolnicky vypomáhat s provozem celého centra i s organizací nejrůznějších aktivit, které se zde konají.
Moudrá sovička z.s.

Korunovační 8, www.moudrasovicka.cz

Tomáš Hubálek, 730 141 072, tomas.hubalek@moudrasovicka.cz

Pokud jste počítačově zdatní, uplatníte se jako dobrovolník v Moudré sovičce. Můžete vypomáhat na počítačových kurzech pro seniory a uplatnit se i v rámci dalších aktivit, které jsou s počítači spojené.
Národní zemědělské muzeum

Kostelní 44, www.nzm.cz

Jana Jandová, 773 451 013, jana.jandova@nzm.cz

V Národním zemědělském muzeu jsou velmi kreativní a vítají dobrovolníky s otevřenou náručí. Můžete být průvodcem po expozicích, hlídací babičkou nebo dědečkem při návštěvě rodin s dětmi, můžete vypomáhat v pokladně nebo se účastnit nepřeberného množství workshopů a pomoci s jejich realizací nebo se zapojit jako účastník a předvést něco ze svých dovedností. Témat je celá řada.

PRAHA 7

Nemáte konkrétní představu, ale dobře se Vám v Praze 7 žije? Můžete být dobrovolníkem Prahy 7 a pomáhat rozvíjet naši oblíbenou městskou část!

Název Adresa/web Kontakt
Časopis Hobulet

U Průhonu 1338/38, www.praha7.cz/hobulet

Natalie Kolláriková, 739 274 345, kollarikovan@praha7.cz

V časopise Hobulet se jako dobrovolník můžete uplatnit přímo v redakci a podílet se na vzniku měsíčníku. Vítáni jsou pamětníci, zájemci o historii i ti, které baví psát nebo vyhledávat v archivech zajímavé informace.
Sousedské trhy Řezáčovo náměstí

Marcela Janečková, 777 689 546, marcela.janeckova@gmail.com

Pravidelné sousedské trhy jsou příležitostí, jak se poznat se svými sousedy a nebo se zapojit do organizování a příprav. Přesné datumy konání vám sdělí Marcela Janečková.


Pomohla vám tato brožura? Nebo máte ještě nějaké další otázky? Můžete nám napsat nebo zavolat a rádi vám poradíme. Ozvěte se nám i v případě, že jste tu pravou organizaci pro vás nenašli a nebo máte tip, který by v našem seznamu neměl chybět! Koordinátorkou seniorské politiky je v Praze 7 Michaela Šormová, sormovam@praha7.cz, 777 482 466.


KE STAŽENÍ: Jsem v důchodu a (ne)mám čas